Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dossiers

Hier kunt u uitspraken zoeken per dossier. Alle uitspraken zijn ingedeeld in een dossier die een verzameling uitspraken bevatten gesorteerd op onderwerp.

MerkAantal uitspraken: 790


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

HandelsnaamAantal uitspraken: 465


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Meer dossiers

PersoonsnaamAantal uitspraken: 22


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het recht op de persoonsnaam een rol speelt.

Misbruik van bevoegdheidAantal uitspraken: 11


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de misbruik van bevoegdheid een rol speelt.

Overige onrechtmatige daadAantal uitspraken: 118


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de onrechtmatige daad wordt belicht.

Publiekrechtelijke rechtspersoonAantal uitspraken: 30


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen van of in verband met de overheid of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon.

Geschillenregeling: geen verweerAantal uitspraken: 188


Uitspraken van de geschillenbeslechter waarbij de verweerder geen verweer heeft ingediend en de geschillenbeslechter de zaak daarom marginaal beoordeelt.

Dealers/agentschappenAantal uitspraken: 53


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter waarbij één van de partijen een dealer is van producten en op basis daarvan een aanspraak kan hebben op de domeinnaam.

Bekende NederlandersAantal uitspraken: 6


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarin de naam van een bekende Nederlander voorkomt.

DomeinnaamhandelAantal uitspraken: 26


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder handelt in domeinnamen.

Typefout-domeinnamenAantal uitspraken: 29


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen met een spelfout die vaak dichtbij bekende merken of handelsnamen komen.

Beschrijvende domeinnamenAantal uitspraken: 119


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen die geen onderscheidend vermogen hebben en dus beschrijvend zijn.

Gebruik te kwader trouwAantal uitspraken: 236


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder een rechtmatige reden tot gebruik van de domeinnaam heeft en geen inbreuk maakt.

ProceskostenveroordelingAantal uitspraken: 14


Uitspraken van de rechter over de hoogte en inhoud van de proceskosten-veroordeling op basis van artikel 1019h Rv.

Contractuele geschillenAantal uitspraken: 83


Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

BevoegdheidAantal uitspraken: 10


Uitspraken van de rechter over de vraag of de rechter bevoegd is over het geschil te oordelen.

ExecutiegeschilAantal uitspraken: 20


Uitspraken van de rechter over de uitvoering van een overeenkomst of gerechtelijke procedure waarbij domeinnamen in het geding zijn.

ProcesrechtAantal uitspraken: 23


Aspecten betreffende de afhandeling van het geding.

.eu-domeinnamenAantal uitspraken: 6


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over .eu-domeinnamen.

.com-domeinnamenAantal uitspraken: 14


Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over .com-domeinnamen.