Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Beschrijvende domeinnamen

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen die geen onderscheidend vermogen hebben en dus beschrijvend zijn.

Hyde Park Hoofddorp – HPH Exploitatie

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
hydeparkhotel.nl, hydeparkresidence.nl
Datum uitspraak:
23-07-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2019:6769
Kern:

Eiseres en Gedaagde hebben vergelijkbare domeinnamen. Eiseres vordert overdracht van de domeinnamen van Gedaagde. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat beiden gebruik maken van beschrijvende domeinnamen, zodat het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring ontstaat, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat met zich meebrengen. Volgens de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval geen sprake.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

[X] - Dierenkliniek Broekhuizen

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dierenkliniekoosterhout.nl
Datum uitspraak:
27-11-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Handelsnaam en Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Echter, aanduiding is beschrijvend voor de diensten die Eiser en Verweerder beide leveren. Doorlinken naar eigen website is op zich geen relevante bijkomende omstandigheid om te kunnen spreken van onrechtmatig gebruik Domeinnaam. Eiser heeft onvoldoende aangetoond dat Verweerder geen recht en legitiem belang heeft. Geen registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Top Management Drunen B.V. - Mobility Media B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
automotive-management.nl
Datum uitspraak:
16-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft recht op / legitiem belang bij gebruik van de beschrijvende domeinnaam “Automotive Management”. Eiser heeft niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser. Het leveren van after-sales trainingen en seminars kan vallen onder het ruime begrip ‘automotive management’.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Hoge Raad - Artiestenverloningen - Prae

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
artiestenverloningen.nl
Datum uitspraak:
11-12-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:HR:2015:3554
Kern:

Prae hoeft het gebruik van haar domeinnaam artiestenverloningen.nl niet te staken. Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn vereist. In casu is er geen sprake van onrechtmatig handelen.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

TMG Landelijke Media B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
services-speurders.nl
Datum uitspraak:
08-11-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam services-speurders.nl aan TMG Landelijke Media, omdat verweerder te kwader trouw is door het verrichten van phishing activiteiten via het emailadres info@services-speurders.nl dat behoort bij de domeinnaam.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Parket Hoge Raad: Artiestenverloningen - Prae

Instantie:
Parket Hoge Raad
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl t.o.v. artiestenverloningen.nl
Datum uitspraak:
10-09-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Conclusie A-G Van Peursem: gebruik van beschrijvende domeinnaam artiestenverloning.nl, die niet als handelsnaam wordt gebruikt en niet veel afwijkt van de oudere handels-/domeinnaam artiestenverloningen.nl, is niet onrechtmatig bij louter verwarringsgevaar (i.c. in afwezigheid van nodeloos verwarringsgevaar).

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Financial Lease Nederland – OrangeAutoLease

Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Domeinnaam:
financiallease.nl, orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl
Datum uitspraak:
25-08-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De door gedaagden gevoerde handelsnamen OrangeAutoLease, OrangeFinancialLease en OrangeLease, en de domeinnamen orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl wijken door terugkerende element ‘orange’ in voldoende mate van af van de handelsnamen Financial Lease Nederland B.V. en financiallease.nl, vanwege het zeer beschrijvende karakter van de gebruikte handels- en domeinnamen.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

SMS Passcode A/S – BioXS International B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
smspasscode.nl
Datum uitspraak:
25-08-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam smspasscode.nl van BioXS International B.V. aan SMS Passcode A/S, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien BioXS producten van het concurrenten verkoopt.

Dossiers:
Dealers/agentschappen, Handelsnaam, Merk, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[Eiser] – TCMN

Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam:
Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl
Datum uitspraak:
23-08-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2015:6242
Kern:

Overdracht van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl van TCMN, handelend onder de namen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl, aan [persoonsnaam], handelend onder de namen Aktie-Taxi en Aktietaxi, omdat verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek. 

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Novomatic AG – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
novomatic-casino.nl
Datum uitspraak:
04-08-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam novomatic-casino.nl van [persoonsnaam] aan Novomatic AG, omdat de domeinnaam bewust wordt gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website bij internetgebruikers.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak