Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bevoegdheid

Uitspraken van de rechter over de vraag of de rechter bevoegd is over het geschil te oordelen.

CIP B.V. – Uitgeverij [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
cip.nl
Datum uitspraak:
27-08-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het onderhavige geschil heeft betrekking op de vraag welke consequenties een eerder gesloten overeenkomst heeft voor de rechtsverhouding tussen Eiser en Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter komt tot de conclusie dat voor de beantwoording van deze vraag de WIPO-procedure niet geschikt is, daarvoor dienen partijen zich tot de civiele rechter te wenden.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Binx Smartility - Bincx

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
bincx.nl
Datum uitspraak:
04-03-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2019:1091
Kern:

Gedaagde is geen houder van de Domeinnaam en is daarom niet in staat deze aan Eiseres over te dragen. Wel bestaat, gelet op de aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk, aanleiding Gedaagde te verbieden de Domeinnaam te gebruiken.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Bevoegdheid, Procesrecht
Bekijk uitspraak

[X] - Arvy Music

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
mediawebshop.nl
Datum uitspraak:
20-08-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geschil vloeit voort uit ontvlechting van een samenwerkingsverband. Geschil valt buiten het toepassingsgebied van de Regeling. Vordering van Eiser wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Kirloskar Proprietary Limited - Kirloskar Pompen B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kirloskar.nl
Datum uitspraak:
18-07-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd omvat het Merk van Eiser. Relatie tussen Eiser en Verweerder is dermate complex dat een extensievere geschilbeslechting nodig is dan waarvoor de Regeling ruimte biedt. Vordering Eiser afgewezen.

Dossiers:
Merk, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Coöperatie ‘’bungalowpark ’T Vosseven’’ U.A - [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
vosseven.nl
Datum uitspraak:
23-10-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Onderhavig geschil valt buiten de beperkte bevoegdheid van de Geschillenbeslechter. Eiser en Verweerder doen beroep op een handelsnaam. Eiser heeft echter onder de Regeling onvoldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam en heeft daarmee niet voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Dossiers:
Handelsnaam, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

E.S.P. Consultancy B.V. - Reviced B.V.

Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Domeinnaam:
zzp-freelancers.nl, zzpmanagers.nl, it-jobs.nl
Datum uitspraak:
30-01-2018
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2018:974
Kern:

Dispuut rond registratie en overdracht van Domeinnamen. De rechten op Domeinnamen zijn door derden overgenomen, nadat de registratiekosten niet waren voldaan en de namen in quarantaine waren geplaatst.

Dossiers:
Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Oishii – Oishii Gastro Events bvba

Instantie:
Rechtbank Breda
Domeinnaam:
oishii.be en oishiihasselt.be
Datum uitspraak:
05-06-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Bevoegdheid, Merk
Bekijk uitspraak

Ortho King – Voxel Works

Instantie:
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Domeinnaam:
orthoking.com
Datum uitspraak:
12-10-2010
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Bouwsuper.nl - DaRoPa Solutions

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
bouwsuper.nl
Datum uitspraak:
28-12-2008
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Handelsnaam, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Bul(l)dog.com (Kort geding)

Instantie:
.
Domeinnaam:
bulldog.com, buldog.com
Datum uitspraak:
18-10-2004
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Bevoegdheid
Bekijk uitspraak