Zoek een uitspraak

Contractuele geschillen

Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

[X] v. [Y] & [Z]

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
Eten.nu
Datum uitspraak:
22-05-2018
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2018:3412
Kern:

De vordering om overdracht van de domeinnaam wordt afgewezen. Gedaagde heeft voldoende gemotiveerd dat in 2010 naast de webhostings- ook de domeinbeheerovereenkomst is opgezegd.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Flippin' burgers)

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.flippinburgers.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBROT:2016:10152
Kern:

Geschil na beëindiging samenwerking. Gedaagde heeft domeinnaam en handelsnaam ten behoeve van Eiser geregistreerd en deze behoren dan ook aan Eiser toe.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Volvo - Used Volvo Van Kempen

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
usedvolvo.nl, volvocar.nl
Datum uitspraak:
18-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder verkoopt tweedehands Volvo auto’s en stelt met toestemming van Eisers de domeinnaam usedvolvo.nl geregistreerd te hebben. Dit is een aannemelijk verweer, Eisers hebben niet kunnen bewijzen dat er geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam is. De domeinnaam volvocars.nl moet wel worden overgedragen aan Eisers, hier was geen discussie over.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Eisers – Registration Private, Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
jeanpaulmyne.nl
Datum uitspraak:
17-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eisers. Verweerder heeft in 2013-2016 een zakelijke relatie gehad met het bedrijf van [Eiser 1]. Nu deze beëindigd is, is er ook geen mogelijk legitiem belang meer voor Verweerder bij de Domeinnaam. Verweerder wil de Domeinnaam alleen overdragen voor een aanzienlijk bedrag, er is dan ook sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Hostway – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
hotway.be, sitecontrol.be, sitemail.be
Datum uitspraak:
05-05-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2015:3714
Kern:

Overdracht van de domeinnamen hotway.be, sitecontrol.be en sitemail.be aan Hostway doordat gedaagde bereid is mee te werken aan de overdracht.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Taximaxx: eisers - gedaagde

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
taximaxx.nl
Datum uitspraak:
16-03-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:1553
Kern:

Ondanks de expliciete overdracht van de handelsnaam TAXIMAXX in de overeenkomst is gedaagde de handelsnaam toch blijven gebruiken. Overdracht van de domeinnaam vereist nader onderzoek naar de feiten.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Hof: Duck Global – Bolton

Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Domeinnaam:
wceend.nl
Datum uitspraak:
23-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:548
Kern:

Bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank gezien de specifieke omstandigheden van het geval, ondanks dat het gebruik van de domeinnaam waarin het merk van eiseres voorkomt door gedaagde in beginsel wanprestatie op kan leveren.

Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

De Korte Weg – De Vegetarische Slager Amsterdam

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
devegetarischeslageramsterdam.nl
Datum uitspraak:
15-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2015:975
Kern:

Verbod om verdere inbreuk te maken op de rechten van eiseres en tevens overdracht van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl, omdat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden nu gedaagde in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Vera Hotel – Noord-West-Touristik c.s.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
verahotels.eu
Datum uitspraak:
04-12-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam verahotels.eu, omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten nu niet voldaan wordt aan de vereisten voor opgewekt vertrouwen ex artikel 3:61 lid 2 BW.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

[Eiser] - Prostelko

Instantie:
Rechtbank Limburg
Domeinnaam:
prostelko.nl en prostelkonederland.nl
Datum uitspraak:
22-10-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2014:9038
Kern:

De vordering tot overdracht van de domeinnamen prosteko.nl en prostelkonederland.nl wordt afgewezen, omdat eiser niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak