Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Contractuele geschillen

Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

CIP B.V. – Uitgeverij [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
cip.nl
Datum uitspraak:
27-08-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het onderhavige geschil heeft betrekking op de vraag welke consequenties een eerder gesloten overeenkomst heeft voor de rechtsverhouding tussen Eiser en Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter komt tot de conclusie dat voor de beantwoording van deze vraag de WIPO-procedure niet geschikt is, daarvoor dienen partijen zich tot de civiele rechter te wenden.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Riberg Halifax B.V. - Beauty Trade Professionals

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
beautyaward.nl en beauty-award.nl
Datum uitspraak:
24-07-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2019:7524
Kern:

Gedaagde en een failliete partij hadden een samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst maakte zij gebruik van het merk Beauty Award en twee domeinnamen met daarin eveneens 'Beauty Award'. Eiser heeft vervolgens de failliete partij overgenomen. Eiser vordert nu, onder meer, dat voor recht wordt verklaard dat zij mederechthebbende is van de IE-rechten op Beauty Award. De rechtbank stelt dat de vordering alleen kan worden toegewezen indien, onder meer cumulatieve vereisten, het voor overdracht vatbare vermogensbestanddelen zijn. De Domeinnamen zijn geen absolute vermogensrechten. Met de registratie van de Domeinnamen heeft Gedaagde een, uit overeenkomst met SIDN, voorvloeiend recht op gebruik van de Domeinnamen verkregen. De vordering van Eiser wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

NEWFYSIC B.V. – [X]

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
NL URL [naam Verweerders]
Datum uitspraak:
12-04-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2806
Kern:

Eiser en Verweerders hadden een onthoudingsverklaring gesloten waarin werd erkend dat alle rechten op de naam NEW FYSIC exclusief aan Eiser toebehoren. Eiser is tevens houder van een Domeinnaam met daarin de handelsnaam van Verweerders. Bij uitspraak van de Geschillenbeslechter is besloten dat de Domeinnaam overgedragen moest worden aan Verweerders. Eiser vordert nu een verklaring voor recht dat uitsluitend Eiser gerechtigd is tot registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie. De kantonrechter stelt dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de Domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenrechter in, bij Eiser te laten rusten. De vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

[X] v. [Y] & [Z]

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
Eten.nu
Datum uitspraak:
22-05-2018
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2018:3412
Kern:

De vordering om overdracht van de domeinnaam wordt afgewezen. Gedaagde heeft voldoende gemotiveerd dat in 2010 naast de webhostings- ook de domeinbeheerovereenkomst is opgezegd.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Flippin' burgers)

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.flippinburgers.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBROT:2016:10152
Kern:

Geschil na beëindiging samenwerking. Gedaagde heeft domeinnaam en handelsnaam ten behoeve van Eiser geregistreerd en deze behoren dan ook aan Eiser toe.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Volvo - Used Volvo Van Kempen

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
usedvolvo.nl, volvocar.nl
Datum uitspraak:
18-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder verkoopt tweedehands Volvo auto’s en stelt met toestemming van Eisers de domeinnaam usedvolvo.nl geregistreerd te hebben. Dit is een aannemelijk verweer, Eisers hebben niet kunnen bewijzen dat er geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam is. De domeinnaam volvocars.nl moet wel worden overgedragen aan Eisers, hier was geen discussie over.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Eisers – Registration Private, Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
jeanpaulmyne.nl
Datum uitspraak:
17-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eisers. Verweerder heeft in 2013-2016 een zakelijke relatie gehad met het bedrijf van [Eiser 1]. Nu deze beëindigd is, is er ook geen mogelijk legitiem belang meer voor Verweerder bij de Domeinnaam. Verweerder wil de Domeinnaam alleen overdragen voor een aanzienlijk bedrag, er is dan ook sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Hostway – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
hotway.be, sitecontrol.be, sitemail.be
Datum uitspraak:
05-05-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2015:3714
Kern:

Overdracht van de domeinnamen hotway.be, sitecontrol.be en sitemail.be aan Hostway doordat gedaagde bereid is mee te werken aan de overdracht.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Taximaxx: eisers - gedaagde

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
taximaxx.nl
Datum uitspraak:
16-03-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:1553
Kern:

Ondanks de expliciete overdracht van de handelsnaam TAXIMAXX in de overeenkomst is gedaagde de handelsnaam toch blijven gebruiken. Overdracht van de domeinnaam vereist nader onderzoek naar de feiten.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Hof: Duck Global – Bolton

Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Domeinnaam:
wceend.nl
Datum uitspraak:
23-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:548
Kern:

Bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank gezien de specifieke omstandigheden van het geval, ondanks dat het gebruik van de domeinnaam waarin het merk van eiseres voorkomt door gedaagde in beginsel wanprestatie op kan leveren.

Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak