Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Contractuele geschillen

Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

Hostway – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
hotway.be, sitecontrol.be, sitemail.be
Datum uitspraak:
05-05-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2015:3714
Kern:

Overdracht van de domeinnamen hotway.be, sitecontrol.be en sitemail.be aan Hostway doordat gedaagde bereid is mee te werken aan de overdracht.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Taximaxx: eisers - gedaagde

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
taximaxx.nl
Datum uitspraak:
16-03-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:1553
Kern:

Ondanks de expliciete overdracht van de handelsnaam TAXIMAXX in de overeenkomst is gedaagde de handelsnaam toch blijven gebruiken. Overdracht van de domeinnaam vereist nader onderzoek naar de feiten.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Hof: Duck Global – Bolton

Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Domeinnaam:
wceend.nl
Datum uitspraak:
23-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:548
Kern:

Bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank gezien de specifieke omstandigheden van het geval, ondanks dat het gebruik van de domeinnaam waarin het merk van eiseres voorkomt door gedaagde in beginsel wanprestatie op kan leveren.

Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

De Korte Weg – De Vegetarische Slager Amsterdam

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
devegetarischeslageramsterdam.nl
Datum uitspraak:
15-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2015:975
Kern:

Verbod om verdere inbreuk te maken op de rechten van eiseres en tevens overdracht van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl, omdat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden nu gedaagde in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Vera Hotel – Noord-West-Touristik c.s.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
verahotels.eu
Datum uitspraak:
04-12-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam verahotels.eu, omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten nu niet voldaan wordt aan de vereisten voor opgewekt vertrouwen ex artikel 3:61 lid 2 BW.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

[Eiser] - Prostelko

Instantie:
Rechtbank Limburg
Domeinnaam:
prostelko.nl en prostelkonederland.nl
Datum uitspraak:
22-10-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2014:9038
Kern:

De vordering tot overdracht van de domeinnamen prosteko.nl en prostelkonederland.nl wordt afgewezen, omdat eiser niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

[Eiser] – Autobedrijf [Gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
gespecificeerde domeinnamen en mailaccounts omtrent Autobedrijf [Gedaagde]
Datum uitspraak:
07-12-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2014:8163
Kern:

Nu in de koopovereenkomst alle intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen en zonder de overige domeinnamen en e-mailaccounts [eiser] in de bedrijfsvoering wordt beperkt, dienen alle gespecificeerde domeinnamen en mailaccounts aan [eiser] te worden overgedragen.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Christine le Duc – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
lefemme.nl
Datum uitspraak:
22-01-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:369
Kern:

Ex-werknemer exploiteert een webshop die zeer sterke gelijkenissen vertoont met de webshop van het bedrijf, waardoor het nog geldende concurrentiebeding geschonden wordt en de website lefemme.nl verwijderd dient te worden.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

[Persoonsnaam] B.V. – [A en B] & Masol

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
masol.de, masol.com en masol.eu
Datum uitspraak:
07-07-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Waxxa – Indian Gold

Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Domeinnaam:
waxxa.com, indiangold.be
Datum uitspraak:
14-05-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak