Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Contractuele geschillen

Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de verhouding tussen partijen het geschil bepaalt.

De Korte Weg – De Vegetarische Slager Amsterdam

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
devegetarischeslageramsterdam.nl
Datum uitspraak:
15-02-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2015:975
Kern:

Verbod om verdere inbreuk te maken op de rechten van eiseres en tevens overdracht van de domeinnaam devegetarischeslageramsterdam.nl, omdat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden nu gedaagde in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Vera Hotel – Noord-West-Touristik c.s.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
verahotels.eu
Datum uitspraak:
04-12-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam verahotels.eu, omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten nu niet voldaan wordt aan de vereisten voor opgewekt vertrouwen ex artikel 3:61 lid 2 BW.

Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

[Eiser] - Prostelko

Instantie:
Rechtbank Limburg
Domeinnaam:
prostelko.nl en prostelkonederland.nl
Datum uitspraak:
22-10-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2014:9038
Kern:

De vordering tot overdracht van de domeinnamen prosteko.nl en prostelkonederland.nl wordt afgewezen, omdat eiser niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

[Eiser] – Autobedrijf [Gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
gespecificeerde domeinnamen en mailaccounts omtrent Autobedrijf [Gedaagde]
Datum uitspraak:
07-12-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2014:8163
Kern:

Nu in de koopovereenkomst alle intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen en zonder de overige domeinnamen en e-mailaccounts [eiser] in de bedrijfsvoering wordt beperkt, dienen alle gespecificeerde domeinnamen en mailaccounts aan [eiser] te worden overgedragen.

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Christine le Duc – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
lefemme.nl
Datum uitspraak:
22-01-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:369
Kern:

Ex-werknemer exploiteert een webshop die zeer sterke gelijkenissen vertoont met de webshop van het bedrijf, waardoor het nog geldende concurrentiebeding geschonden wordt en de website lefemme.nl verwijderd dient te worden.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

[Persoonsnaam] B.V. – [A en B] & Masol

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
masol.de, masol.com en masol.eu
Datum uitspraak:
07-07-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Waxxa – Indian Gold

Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Domeinnaam:
waxxa.com, indiangold.be
Datum uitspraak:
14-05-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

[Eiseres] B.V. – [gedaagde naam]

Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Domeinnaam:
www.(...)-garant.nl
Datum uitspraak:
16-01-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Lensbaby LLC - Pwj Digicams

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
lensbaby.nl
Datum uitspraak:
01-12-2013
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Nederlandse Saunavereniging - Dutch Wellness B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
sauna.nl/thermen.nl
Datum uitspraak:
28-10-2013
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak