Zoek een uitspraak

Gebruik te kwader trouw

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder een rechtmatige reden tot gebruik van de domeinnaam heeft en geen inbreuk maakt.

Eisers – Registration Private, Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
jeanpaulmyne.nl
Datum uitspraak:
17-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eisers. Verweerder heeft in 2013-2016 een zakelijke relatie gehad met het bedrijf van [Eiser 1]. Nu deze beëindigd is, is er ook geen mogelijk legitiem belang meer voor Verweerder bij de Domeinnaam. Verweerder wil de Domeinnaam alleen overdragen voor een aanzienlijk bedrag, er is dan ook sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Audatex (Schweiz) GmbH - Plant Holding GmbH

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
audatex.nl
Datum uitspraak:
15-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken en domeinnamen van eiser. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw om te verdienen aan een parkeerwebsite waar wordt doorgelinkt naar websites van derden. Er is geen sprake van omgekeerde domeinnaam kaping. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

BMW – Advies & Consultancy Almere

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
bmw-accessoires.nl
Datum uitspraak:
08-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft aan de Domeinnaam ‘bmw-accessoires.nl’ geen actieve website gekoppeld en zou de Domeinnaam met winst willen verkopen. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en moet deze overdragen.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - Gaststaette Rasthaus

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
knpmail.nl en kpnnet.nl
Datum uitspraak:
18-04-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Bewuste misspelling van het merk ‘KPN’ in de domeinnaam knpmail.nl. Beide domeinnamen, knpmail.nl en kpnnet.nl, stemmen verwarringwekkend overeen met de merken van Eiser, al te meer omdat Eiser ook gebruik maakt van de emaildomeinen @kpnmail en @hetnet.nl. De domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Time Export A/S – Kraan- en Truck Service B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
time-nederland.nl
Datum uitspraak:
18-03-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam time-nederland.nl moet worden overgedragen. De Domeinnaam maakt inbreuk op het Merk van Eiser. Verweerder voldoet niet aan de Oki Data-criteria en gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw voor het creëren van commercieel gewin voor zichzelf.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
crestwhiteshop.nl
Datum uitspraak:
04-02-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam crestwhiteshop.nl moet worden overgedragen. Deze creëert verwarring met de Merken van Eiser en wordt te kwader trouw gebruikt door [persoonsnaam] om via de daaraan gekoppelde website, in de Europese Unie verboden, tandbleek middelen te verkopen.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Parfumerie Douglas Nederland B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dougla.nl
Datum uitspraak:
15-12-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <dougla.nl>, is bewust verkeerd gespeld en Verweerder maakt gebruikt van de verwarring van de Domeinnaam met het Merk en de Handelsnaam van Parfumerie Douglas. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
werkenbijhvg.nl
Datum uitspraak:
16-01-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <werkenbijhvg.nl>, stemt verwarringwekkend overeen met de Merken. Verweerder heeft geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam en heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rolls Royce Motor Cars Limited – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rolls-roycemotorcars.nl
Datum uitspraak:
07-12-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <rolls-roycemotorcars.nl>, is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met de Merken. Verweerder gebruikt deze voor een ‘pay-per-click’ website en heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en heeft deze te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd en gebruikt om deze met winst aan Eiseres of een concurrent van haar over te dragen.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Domeinnaamhandel, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Viridian Nutrition – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
viridian.nl
Datum uitspraak:
23-12-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <viridian.nl>, is identiek aan het Merk en Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw om Eiseres onder druk te zetten en Eiseres te beletten de Domeinnaam te gebruiken. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak