Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder

Instantie:
Domeinnaam:
lotuskringgtg.nl
Datum uitspraak:
01-09-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder betaald heeft voor de registratie van de domeinnaam is geen geldige reden om de domeinnaam bezet te houden.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dynamiet Nederland B.V. – Verontruste Particulieren

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dynamiet.nl
Datum uitspraak:
10-07-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam en merken van Eiser. Vrijheid van meningsuiting geeft Verweerder niet het recht om dit te doen onder een domeinnaam die overeenstemt met rechten van Eiseres. Verweerder lijkt domeinnaam te gebruiken om schade toe te brengen aan reputatie van Eiseres en diens activiteiten te verstoren. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rijkswaterstaat v. Yorkshire Enterprises Limited

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rijkwaterstaat.nl
Datum uitspraak:
17-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Verweerder gebruikt de domeinnaam op commerciële wijze door op de verbonden website click-per-pay links, pop-up advertenties en gelijksoortige diensten aan te bieden. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Publiekrechtelijke rechtspersoon, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

VDWG – Your Hosting B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
www.dewoestegrond.nl
Datum uitspraak:
13-03-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2017:1416
Kern:

Vordering tot verstrekking van NAW-gegevens van houder van de betwiste domeinnaam door hostingprovider. Vordering wordt toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Vlaggen Unie Friesland v. De Beste Koffie B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
vlaggenunie.nl
Datum uitspraak:
07-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geografische aanduiding zal niet snel als onderscheidend/kenmerkend element van Domeinnaam beschouwd worden. Enkel weglaten van geografische aanduiding kan onjuiste indruk scheppen dat Eiser en Verweerder met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Domeinnaam, hoofdzakelijk met het doel deze voor meer dan registratiekosten te verkopen, moet gezien worden als gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Schleich GmbH - Zint.nl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
schleich.nl
Datum uitspraak:
02-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Schleich.nl stemt identiek overeen met Merken Schleich van Eiser. Verweerder heeft geen concreet bewijs geleverd om intentie tot gebruik betwiste domeinnaam voor webshop aan te tonen. Gezien het feit Verweerder voornemens is om producten van Eiser aan te bieden in de webshop, is het ongeloofwaardig dat Verweerder niet op de hoogte is van de merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Groenkreatief – Hoveniersbedrijf 'Groen Kreatief'

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
groen-kreatief.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser stemmen identiek overeen. Het enkel stellen dat Verweerder mee zou liften op de reputatie van Eiser is onvoldoende om geen recht of legitiem belang, dan wel registratie/gebruik te kwader trouw aan te nemen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Camping-Frankrijk.nl – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
campingfrankrijk.nl
Datum uitspraak:
10-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam campingfrankrijk.nl is niet in strijd met de handelsnaam B.V. Camping-Frankrijk.nl. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam. De handelsnaam is beschrijvend, en er is niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de overeenstemming tussen domeinnaam en handelsnaam. Eiser kan niet verhinderen dat Verweerder de overeenstemmede beschrijvende domeinnaam gebruikt.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

The Office Operators BV. – Bouwens

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.theofficehost.nl
Datum uitspraak:
11-01-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2017:315
Kern:

Alhoewel de handelsnamen en domeinnamen van verweerder verwarringwekkend overeenstemmen, is geen verwarringsgevaar bij het publiek te geduchten. Alhoewel partijen zich in hetzelfde geografisch gebied bevinden, stemt de aard van de ondernemingen nauwelijks overeen. Bovendien is het publiek van partijen relatief deskundig.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Flippin' burgers)

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.flippinburgers.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBROT:2016:10152
Kern:

Geschil na beëindiging samenwerking. Gedaagde heeft domeinnaam en handelsnaam ten behoeve van Eiser geregistreerd en deze behoren dan ook aan Eiser toe.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak