Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Datum uitspraak:
25-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

Top Management Drunen B.V. - Mobility Media B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
automotive-management.nl
Datum uitspraak:
16-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft recht op / legitiem belang bij gebruik van de beschrijvende domeinnaam “Automotive Management”. Eiser heeft niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser. Het leveren van after-sales trainingen en seminars kan vallen onder het ruime begrip ‘automotive management’.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - Gaststaette Rasthaus

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kpnwinkels.nl
Datum uitspraak:
02-12-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk/handelsnamen van Eiser. Recht of legitiek belang is niet aangetoond, Verweerder is op geen enkele wijze verbonden met Eiser. Gezien reputatie van Eiser als marktleider op het gebied van telecommunicatie en ICT diensten, eerdere procedures tussen partijen, en het gebruik van een geparkeerde betaal-per-klik-pagina, wordt registratie te kwader trouw aangenomen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
glashuette-original.nl
Datum uitspraak:
23-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van het Merk ‘Glashütte original’ in de domeinnaam glashuette-original.nl is niet toegestaan. Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met Merk, recht of legitiem belang is niet aangetoond. Website is betaal-per-klik en producten van zowel Eiser als zijn concurrenten worden aangeboden. Verweerder wist af van het Merk ten tijde van registratie domeinnaam. Registratie te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Juniper Networks – Qonnect-IT

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
jupilernetworks.nl
Datum uitspraak:
25-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam jupilernetworks.nl maakt inbreuk op het woordmerk JUNIPER NETWORKS. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is te kwader trouw. Verweerder heeft website van Eiser vrijwel compleet nagebootst en bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Bureau aan Zee B.V. – [Verweerder]

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
buroaanzee.nl
Datum uitspraak:
25-10-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2015:14357
Kern:

Buro aan Zee komt op zodanige wijze overeen met Bureau aan Zee B.V. dat verwarring bij het publiek te duchten is. De vraag hoe intensief een handelsnaam wordt gebruikt, is niet bepalend voor de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Gezien elektronisch tijdperk is ook de geografische afstand tussen beide ondernemingen niet bepalend.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

[eiser] – [gedaagde 2] – SAVE-ME B.V.

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
save-id.nl
Datum uitspraak:
07-07-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2016:5297
Kern:

De handelsnamen en merken van partijen stemmen niet zodanig overeen dat dit een inbreuk vormt op de rechten van [eiser]. De voorzieningenrechter constateert dat er geen concurrentiebeding is dat [gedaagde 2] verhindert om gebruik te maken van de domeinnaam. Het gebruik door [gedaagde 2] van de domeinnaam www.save-id.nl als handelsnaam is wel strijdig met het handelsnaamrecht van [eiser], daarom moet [gedaagde 2] deze domeinnaam overdragen aan [eiser].

Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Koole Tanktransport B.V. – Domains By Proxy, LLC / Export Department

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
koole-terminals.nl
Datum uitspraak:
04-08-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft een kopie gemaakt van de website van Eiser in een poging tot het plegen van fraudeleuze handelingen ten nadele van internet gebruikers. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is identiek aan een van de handelsnamen van Eiser.

Dossiers:
Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[eiser] – [gedaagde] - Slaapspecialist

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
[website 2]
Datum uitspraak:
19-07-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2016:4864
Kern:

Onrechtmatig gebruik van de domeinnaam [website 2] als handelsnaam. Gedaagde maakt gebruik van deze domeinnaam en handelsnaam om kosten te besparen op vindbaarheid in zoekmachine Google, maar trekt door het verwarringsgevaar met de handelsnaam van eiser klanten weg van eiser.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Cruisewinkel.nl B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
cruiswinkel.nl
Datum uitspraak:
08-07-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Bewuste misspelling van handelsnaam van Eiser om internetgebruikers naar een pay-per-click website te leiden. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Dossiers:
Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw, Handelsnaam, Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak