Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

PEFC - Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
pefc.nl
Datum uitspraak:
26-04-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam is identiek aan merken Eiseressen. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar eigen website door te verwijzen en is alleen bereid om tegen een tegenprestatie de domeinnaam tijdelijk door te verwijzen naar website van Eiseressen. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Merk
Bekijk uitspraak

Banque Pictet & Cie SA - Cameron Jackson

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
banquepictet.nl
Datum uitspraak:
01-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar niet-gerelateerde YouTube pagina door te verwijzen, en heeft de domeinnaam tegen hogere prijs dan registratieprijs te koop aangeboden. Verweerder wordt beschouwd als ‘cybersquatter’.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Tinder - Private Registrant

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
tinderonline.nl
Datum uitspraak:
29-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Gebruik en registratie van merk dateert van voor de verkrijging van de domeinnaam door verweerder. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Prosite BVBA - CSL-HSI B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
prosite.nl
Datum uitspraak:
14-06-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt identiek overeen met merk van eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Eiser hoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was bij registratie, ook als het gebruik op een later moment te kwader trouw is, kan hieraan voldaan zijn. Verweerder handelt onder andere naam dan domeinnaam: domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te halen uit merk van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

NDS IE B.V. - Droginet B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dadrogistonline.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken van Eiser. Dat de vorige houder toestemming had voor het gebruik van de website, betekent niet dat Verweerder deze toestemming ook heeft. Samenwerking met vorige houder is verbroken, geen toestemming voor overdracht. Link naar site met concurrerende artikelen is gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skechers - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kechers.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam skechers.nl is identiek aan de merken van Eiser. Het feit dat verweerder geld vroeg voor de domeinnaam, wijst in de richting van registratie te kwader trouw. De geschillenbeslechter acht het waarschijnlijk dat verweerder op de hoogte was van het bestaan van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Coccinelle S.p.A - Kaoyuanws Trade

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
coccinelleamsterdam.nl
Datum uitspraak:
24-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geen toestemming voor gebruik van Merk Eiser. Verweerder gebruikt de domeinnaam om bewust internetgebruikers naar zijn website te lokken, om hier financieel gewin uit te halen. Verweerder doet dit door verwarring te scheppen tussen het merk en de website.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Fossil Group Europe GmbH and Fossil Group, Inc. - [Verweerder] soho

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
fossilnederland.nl
Datum uitspraak:
12-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geen toestemming voor gebruik van Merk Eiser. Verweerder gebruikt de domeinnaam voor frauduleuze doeleinden en lokt bewust internetgebruikers naar zijn website, met als doel hier financieel gewin uit te halen.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Pasoday Products LTD – Hair Workxx BV

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
flipinhair.nl ; flipinhaironline.com
Datum uitspraak:
10-03-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2017:2312
Kern:

Verweerder maakt middels de domeinnamen inbreuk op de merken van Eiser. Het volledig overnemen van het teken in de domeinnaam vormt een inbreuk. Het enkel toevoegen van het beschrijvende woord ‘online’ maakt dit niet anders. De overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk wordt hierdoor niet weggenomen. Onvoldoende weersproken dat Verweerder geen toestemming had en Eiser verscheidene malen heeft aangedrongen tot overdracht van de domeinnamen.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Schleich GmbH - Zint.nl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
schleich.nl
Datum uitspraak:
02-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Schleich.nl stemt identiek overeen met Merken Schleich van Eiser. Verweerder heeft geen concreet bewijs geleverd om intentie tot gebruik betwiste domeinnaam voor webshop aan te tonen. Gezien het feit Verweerder voornemens is om producten van Eiser aan te bieden in de webshop, is het ongeloofwaardig dat Verweerder niet op de hoogte is van de merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak