Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Executiegeschil

Uitspraken van de rechter over de uitvoering van een overeenkomst of gerechtelijke procedure waarbij domeinnamen in het geding zijn.

NEWFYSIC B.V. – [X]

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
NL URL [naam Verweerders]
Datum uitspraak:
12-04-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2019:2806
Kern:

Eiser en Verweerders hadden een onthoudingsverklaring gesloten waarin werd erkend dat alle rechten op de naam NEW FYSIC exclusief aan Eiser toebehoren. Eiser is tevens houder van een Domeinnaam met daarin de handelsnaam van Verweerders. Bij uitspraak van de Geschillenbeslechter is besloten dat de Domeinnaam overgedragen moest worden aan Verweerders. Eiser vordert nu een verklaring voor recht dat uitsluitend Eiser gerechtigd is tot registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie. De kantonrechter stelt dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de Domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenrechter in, bij Eiser te laten rusten. De vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

Hof Money4wheels: [appellant] – [geïntimideerde]

Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Domeinnaam:
money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl
Datum uitspraak:
18-05-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:1934
Kern:

De grieven van appellant die gericht zijn tegen het staken van de executie van de verbeurde dwangsommen met betrekking tot het staken en gestaakt te houden van ieder gebruik van de domeinnamen money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl door geïntimideerde leiden niet tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd.

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

[Eiser] - Prostelko

Instantie:
Rechtbank Limburg
Domeinnaam:
prostelko.nl en prostelkonederland.nl
Datum uitspraak:
22-10-2014
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2014:9038
Kern:

De vordering tot overdracht van de domeinnamen prosteko.nl en prostelkonederland.nl wordt afgewezen, omdat eiser niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

News-Service Europe – Brein

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
news-service.com
Datum uitspraak:
03-11-2011
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

[X] – R.E.M. Holding B.V.

Instantie:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Domeinnaam:
hittepit.nl
Datum uitspraak:
07-11-2011
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

HR: [X] – R.E.M. Holding B.V.

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
hittepit.nl
Datum uitspraak:
13-12-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

Hof: TAN C.V. – Pontifix B.V.

Instantie:
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Domeinnaam:
tanpsychologie.nl
Datum uitspraak:
22-10-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

Pontifix B.V. – [gedaagde]/TAN

Instantie:
Rechtbank Breda
Domeinnaam:
t-a-n.nl en tanpsychologie.nl
Datum uitspraak:
03-04-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

Eiser - Dutch Media Investments

Instantie:
Rechtbank Rotterdam, sector civiel recht
Domeinnaam:
decibel.nl
Datum uitspraak:
14-06-2010
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Executiegeschil
Bekijk uitspraak

Calidris 28 EU - Gedaagde

Instantie:
Rechtbank Assen, voorzieningenrechter
Domeinnaam:
schwarzedose.com; schwarzedose.de
Datum uitspraak:
07-06-2010
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Executiegeschil
Bekijk uitspraak