Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gebruik te kwader trouw

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder een rechtmatige reden tot gebruik van de domeinnaam heeft en geen inbreuk maakt.

PEFC - Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
pefc.nl
Datum uitspraak:
26-04-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam is identiek aan merken Eiseressen. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar eigen website door te verwijzen en is alleen bereid om tegen een tegenprestatie de domeinnaam tijdelijk door te verwijzen naar website van Eiseressen. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Merk
Bekijk uitspraak

Banque Pictet & Cie SA - Cameron Jackson

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
banquepictet.nl
Datum uitspraak:
01-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar niet-gerelateerde YouTube pagina door te verwijzen, en heeft de domeinnaam tegen hogere prijs dan registratieprijs te koop aangeboden. Verweerder wordt beschouwd als ‘cybersquatter’.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rijkswaterstaat v. Yorkshire Enterprises Limited

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rijkwaterstaat.nl
Datum uitspraak:
17-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Verweerder gebruikt de domeinnaam op commerciële wijze door op de verbonden website click-per-pay links, pop-up advertenties en gelijksoortige diensten aan te bieden. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Publiekrechtelijke rechtspersoon, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Tinder - Private Registrant

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
tinderonline.nl
Datum uitspraak:
29-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Gebruik en registratie van merk dateert van voor de verkrijging van de domeinnaam door verweerder. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Prosite BVBA - CSL-HSI B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
prosite.nl
Datum uitspraak:
14-06-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt identiek overeen met merk van eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Eiser hoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was bij registratie, ook als het gebruik op een later moment te kwader trouw is, kan hieraan voldaan zijn. Verweerder handelt onder andere naam dan domeinnaam: domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te halen uit merk van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

NDS IE B.V. - Droginet B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dadrogistonline.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken van Eiser. Dat de vorige houder toestemming had voor het gebruik van de website, betekent niet dat Verweerder deze toestemming ook heeft. Samenwerking met vorige houder is verbroken, geen toestemming voor overdracht. Link naar site met concurrerende artikelen is gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skechers - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kechers.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam skechers.nl is identiek aan de merken van Eiser. Het feit dat verweerder geld vroeg voor de domeinnaam, wijst in de richting van registratie te kwader trouw. De geschillenbeslechter acht het waarschijnlijk dat verweerder op de hoogte was van het bestaan van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Vlaggen Unie Friesland v. De Beste Koffie B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
vlaggenunie.nl
Datum uitspraak:
07-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geografische aanduiding zal niet snel als onderscheidend/kenmerkend element van Domeinnaam beschouwd worden. Enkel weglaten van geografische aanduiding kan onjuiste indruk scheppen dat Eiser en Verweerder met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Domeinnaam, hoofdzakelijk met het doel deze voor meer dan registratiekosten te verkopen, moet gezien worden als gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Schleich GmbH - Zint.nl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
schleich.nl
Datum uitspraak:
02-03-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Schleich.nl stemt identiek overeen met Merken Schleich van Eiser. Verweerder heeft geen concreet bewijs geleverd om intentie tot gebruik betwiste domeinnaam voor webshop aan te tonen. Gezien het feit Verweerder voornemens is om producten van Eiser aan te bieden in de webshop, is het ongeloofwaardig dat Verweerder niet op de hoogte is van de merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Libbey Glass Inc. - Anonymous Domain Registration Service / JIM Internet Services B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
libbeyglazen.nl
Datum uitspraak:
16-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam libbeyglazen.nl maakt inbreuk op het merk LIBBEY. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Verweerder wist af van het merk van Eiser of had hiervan af moeten weten. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak