Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gebruik te kwader trouw

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij de houder een rechtmatige reden tot gebruik van de domeinnaam heeft en geen inbreuk maakt.

Vivobarefoot Limited - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
vivobarefoot.nl
Datum uitspraak:
23-06-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk van Eiser. Verweerder heeft geen redenen aangevoerd die betwisten dat er geen sprake is van recht of legitiem belang en registratie te kwader trouw. Gezien de bekendheid van het merk had Verweerder af moeten weten van het bestaan van het merk van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder

Instantie:
Domeinnaam:
lotuskringgtg.nl
Datum uitspraak:
01-09-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder betaald heeft voor de registratie van de domeinnaam is geen geldige reden om de domeinnaam bezet te houden.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dynamiet Nederland B.V. – Verontruste Particulieren

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dynamiet.nl
Datum uitspraak:
10-07-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam en merken van Eiser. Vrijheid van meningsuiting geeft Verweerder niet het recht om dit te doen onder een domeinnaam die overeenstemt met rechten van Eiseres. Verweerder lijkt domeinnaam te gebruiken om schade toe te brengen aan reputatie van Eiseres en diens activiteiten te verstoren. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

PEFC - Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
pefc.nl
Datum uitspraak:
26-04-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam is identiek aan merken Eiseressen. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar eigen website door te verwijzen en is alleen bereid om tegen een tegenprestatie de domeinnaam tijdelijk door te verwijzen naar website van Eiseressen. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Merk
Bekijk uitspraak

Banque Pictet & Cie SA - Cameron Jackson

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
banquepictet.nl
Datum uitspraak:
01-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Geen toestemming voor gebruik van merken eiseressen. Verweerder gebruikt de domeinnaam om naar niet-gerelateerde YouTube pagina door te verwijzen, en heeft de domeinnaam tegen hogere prijs dan registratieprijs te koop aangeboden. Verweerder wordt beschouwd als ‘cybersquatter’.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Rijkswaterstaat v. Yorkshire Enterprises Limited

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rijkwaterstaat.nl
Datum uitspraak:
17-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Verweerder gebruikt de domeinnaam op commerciële wijze door op de verbonden website click-per-pay links, pop-up advertenties en gelijksoortige diensten aan te bieden. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Publiekrechtelijke rechtspersoon, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Tinder - Private Registrant

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
tinderonline.nl
Datum uitspraak:
29-05-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met naam van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Gebruik en registratie van merk dateert van voor de verkrijging van de domeinnaam door verweerder. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar de website gelokt, gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Prosite BVBA - CSL-HSI B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
prosite.nl
Datum uitspraak:
14-06-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt identiek overeen met merk van eiser. Geen toestemming voor gebruik van de naam. Eiser hoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was bij registratie, ook als het gebruik op een later moment te kwader trouw is, kan hieraan voldaan zijn. Verweerder handelt onder andere naam dan domeinnaam: domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te halen uit merk van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

NDS IE B.V. - Droginet B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dadrogistonline.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken van Eiser. Dat de vorige houder toestemming had voor het gebruik van de website, betekent niet dat Verweerder deze toestemming ook heeft. Samenwerking met vorige houder is verbroken, geen toestemming voor overdracht. Link naar site met concurrerende artikelen is gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skechers - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
kechers.nl
Datum uitspraak:
15-02-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam skechers.nl is identiek aan de merken van Eiser. Het feit dat verweerder geld vroeg voor de domeinnaam, wijst in de richting van registratie te kwader trouw. De geschillenbeslechter acht het waarschijnlijk dat verweerder op de hoogte was van het bestaan van eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak