Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Geschillenregeling: geen verweer

Uitspraken van de geschillenbeslechter waarbij de verweerder geen verweer heeft ingediend en de geschillenbeslechter de zaak daarom marginaal beoordeelt.

Staat der Nederlanden (Raden van Discipline) – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
radenvandiscipline.nl
Datum uitspraak:
28-01-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder is identiek aan de naam ‘’raden van discipline’’, welke onder de categorie ‘’Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen’’ valt als bedoeld in artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Roraj Trade LLC – Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
fentybeautyshop.nl
Datum uitspraak:
08-10-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Er is geen recht of legitiem belang. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt om zodoende te profiteren van de reputatie van de Merken van Eiser en verwarring te wekken bij het relevante publiek.

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[Y] - [X] - houbenmeubelmakerij.nl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
houbenmeubelmakerij.nl
Datum uitspraak:
08-11-2018
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam van Eiser. Geen bona fide aanbod van goederen of diensten. Registratie en gebruik te kwader trouw nu Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van eerdere registratie van de Domeinnaam door Eiser.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

UPS – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
unitedparcelservice.nl
Datum uitspraak:
29-09-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam unitedparcelservice.nl geregistreerd die identiek is aan het Merk van Eiser. Verweerder heeft de domeinnaam bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

IBSA Institut Biochimique S.A. - [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
ialuril.nl
Datum uitspraak:
21-09-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft het merk IALURIL van Eiser gebruikt als domeinnaam. Via deze domeinnaam verwijst Verweerder naar een website waar een product van een concurrent van Eiser wordt verkocht. Hiermee profiteert Verweerder van het merk van Eiser en gebruikt hij de domeinnaam te kwader trouw. De domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiser.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

CCCP B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
streetlab.nl
Datum uitspraak:
24-08-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder gebruikt de domeinnaam streetlab.nl voor een website waarop materiaal met betrekking tot het televisieprogramma Streetlab wordt geplaatst. Door de informatie op de website wordt een band gesuggereerd met Eiser, de programmamaker en houder van het merk STREETLAB, die niet bestaat. Verweerder trekt internetgebruikers door de verwarring die hierdoor ontstaat en door de verwarring door de overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk van Eiser.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company – [persoonsnaam] - 3dcrestwhitestrips-store.nl

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
3dcrestwhitestrips-store.nl
Datum uitspraak:
19-09-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam ‘3dcrestwhitestrips-store.nl’ wordt gebruikt voor de verkoop van tandbleekmiddelen, terwijl die producten verboden zijn in de Europese Unie. Er bestaat verwarringsgevaar tussen de Domeinnaam en de merken “CREST’ en ‘CREST WHITESTRIPS PREMIUM’ van Eiser. Door het misleiden van de consument door het aanbieden van illegale producten wordt de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Casa del Caffè Vergnano S.p.A. – Campo Largo B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
caffevergnano.nl
Datum uitspraak:
31-08-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser is een producent van Italiaanse koffie en verkoopt deze binnen Italië en internationaal onder het merk Caffè Vergnano. Verweerder heeft zonder toestemming van Eiser de domeinnaam caffèvergnano.nl geregistreerd maar maakt niet actief gebruik van de domeinnaam, Verweerder maakt wel gebruik van andere domeinnamen om Italiaanse koffie te verkopen. De geschillenbeslechter oordeelt dat de Domeinnaam te kwade trouw is geregistreerd, Verweerder moet zich bewust zijn geweest van Eiser en de merken van Eiser.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Bekijk uitspraak

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
hollandcasinoonlinespelen.nl
Datum uitspraak:
15-08-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser en Verweerder hebben al eerder een geschil gevoerd over een gelijkende domeinnaam, toen moest Verweerder de domeinnaam overdragen aan Eiser. De geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder profiteert van de verwarring bij internetgebruikers tussen het HOLLAND CASINO merk van Eiser en de domeinnaam ‘hollandcasinoonlinespelen.nl’. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw, aangezien hij zich bewust is van het bestaan van Eiser en het merk van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Koole Tanktransport B.V. – Domains By Proxy, LLC / Export Department

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
koole-terminals.nl
Datum uitspraak:
04-08-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft een kopie gemaakt van de website van Eiser in een poging tot het plegen van fraudeleuze handelingen ten nadele van internet gebruikers. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is identiek aan een van de handelsnamen van Eiser.

Dossiers:
Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak