Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Geschillenregeling: geen verweer

Uitspraken van de geschillenbeslechter waarbij de verweerder geen verweer heeft ingediend en de geschillenbeslechter de zaak daarom marginaal beoordeelt.

Beslist.nl - Verweerders

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
eslistschoenen.nl, beslist-schoenen.nl, beslistloopschoenen.nl en beslist-loopschoenen.nl
Datum uitspraak:
07-05-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht domeinnamen beslistschoenen.nl, beslist-schoenen.nl, beslistloopschoenen.nl en beslist-loopschoenen.nl van verweerders aan BESLIST.NL, vanwege het doel om commercieel voordeel te behalen met verwarringwekkend gebruik van het merk van BESLIST.NL.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Bekijk uitspraak

Thuisbezorgd.nl B.V and Takeaway.com B.V. – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
thuisbezord.nl
Datum uitspraak:
03-04-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam thuisbezord.nl, omdat er sprake is van typo-squatting om internetgebruikers naar de pay-per-click parking pagina van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en van eisers.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Typefout-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Skins Cosmetics B.V. – Tachet Tekst Concept

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
skinscosmeticsblog.nl
Datum uitspraak:
12-03-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam skinscosmeticsblog.nl, omdat de domeinnaam door de verweerder is geregistreerd kort na ontvangst van een sommatiebrief ten aanzien van een vrijwel gelijkluidende domeinnaam, waardoor het aannemelijk is dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd om zodoende eiser te beletten van de domeinnaam gebruik te kunnen maken.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

RDW – Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rdwbpm.nl
Datum uitspraak:
12-03-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam rdwbpm.nl, omdat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van eiser.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Handelsnaam, Merk
Bekijk uitspraak

Klipon Trading B.V. – Erovideo

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
klipon.nl
Datum uitspraak:
05-03-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Vordering wordt afgewezen, omdat eiseres haar vordering op zodanige summier wijze heeft onderbouwd, dat deze op onderdelen ongegrond is.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Handelsnaam, Merk
Bekijk uitspraak

Groupe ADEO S.A. - [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
leroymerlin.nl
Datum uitspraak:
01-02-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want verweerder wist of had, vanwege de bekende status van het merk LEROY MERLIN, op de hoogte moeten zijn van de merken ten tijde van de registratie van de domeinnaam.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Bekijk uitspraak

Eiser - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[domeinnaam].nl
Datum uitspraak:
11-11-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want voor het beoogde doel had een andere domeinnaam geregistreerd kunnen worden.

Dossiers:
Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Unamic/HCN B.V. (a Xerox company) – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
werkenbijunamic.nl
Datum uitspraak:
23-10-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want de domeinnaam is te kwader geregistreerd en te kwader trouw gebruikt voor het uitsluitend doorlinken naar een andere website.

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

NV 't Kadoke – S. Makelaars B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dekinderplaneet.nl, dekinderplanet.nl
Datum uitspraak:
30-06-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Bekijk uitspraak

Truvo Belgium - [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
truvo.nl
Datum uitspraak:
02-06-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak