Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Fire-Control B.V. – SaFirety LTD

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<firecontrol.nl>
Datum uitspraak:
27-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

De website van de Domeinnaam leidt Internetgebruikers door naar een andere onderneming. Er is sprake van gebruik te kwader trouw, aangezien Verweerder de Domeinnaam gebruikt om voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan met de Handelsnaam.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X], Xiwel.nl – 4XM

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<deflexleerkracht.nl>
Datum uitspraak:
15-03-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alles overziend komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De vordering tot overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

[X] h.o.d.n. De Verticale Tuinman – [Y]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<verticaletuinman.nl>
Datum uitspraak:
10-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers door te leiden naar een website waarop producten en diensten worden aangeboden, concurrerend aan het aanbod van goederen en diensten van Eiser. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

CONNECTED, t.h.o.d.n. BRONZENBEELDENWINKEL – LANKAL SPIEGELS

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
<bronzenbeelden-winkel.nl> en <bronzenbeelden-winkel.be>
Datum uitspraak:
20-01-2021
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2021:277
Kern:

Er is niet voldaan aan de criteria voor verwarringsgevaar. De Handelsnaam is aan te merken als een beschrijvende handelsnaam, waardoor het geen bescherming geniet tegen het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam of domeinnaam.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

[X] – [Y]

Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam:
<[onderneming 1.nl]>
Datum uitspraak:
18-09-2020
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2020:3854
Kern:

[A] heeft de Domeinnaam ten behoeve van Eiser laten registreren en aan haar overgedragen. Verweerders moeten daarom de rechten van Eiser respecteren en de registratie van de Domeinnaam aan haar overdragen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

BV Intergroup Trading (IGT) – ‘‘BV Intergroup Trading IGT’’

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<bvintergrouptrading.nl>
Datum uitspraak:
16-10-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Na onderzoek door het panel blijkt dat Eiser recht heeft op de Handelsnaam. Verweerder heeft, gelet op het aangevoerde bewijs door Eiser, de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is geregistreerd enkel voor commercieel gewin.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Kok Advocaten B.V. – JFM B.V. Juridisch & Fiscaal marketingteam B.V. Peter Dinkla

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<kantoor-kokadvocaten.nl>
Datum uitspraak:
12-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder laat na om de opdrachten van Eiser te volbrengen. Eiser beëindigt de overeenkomst. Hierdoor heeft Verweerder geen legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens gebruikt Verweerder hierdoor de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

123schoon B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123schoon-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
01-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken voor commercieel gewin. Tevens is al eerder geoordeeld dat Verweerder te kwader trouw Domeinnamen registreert, enkel om een onderhandelingspositie te verkrijgen bij de verkoop van een Domeinnaam. De registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie is aldus te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

SYNTHESE IGGZ B.V. – [X]

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
<www.synthesezorg.nl>
Datum uitspraak:
05-02-2020
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2020:2123
Kern:

Voorlopig is er sprake van verwarringsgevaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De vordering van Eiser met betrekking tot de overdracht van de Domeinnaam wordt echter afgewezen, de vordering leent zich niet immers voor kortgeding. Het subsidiair gevorderde, het offline halen van de website, wordt toegewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Oiltanking Amsterdam B.V. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
oiltankinglogistic.nl, oiltankinglogistics.nl
Datum uitspraak:
27-11-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

De betreffende domeinnamen zijn gekoppeld aan een website waarop de handelsnaam en de merken van eiser worden weergegeven. Het e-mailadres van eiser wordt weergegeven onder de contactgegevens op de website en bovendien wordt het e-mailadres gebruikt door verweerder om zich voor te doen als eiser. Daarnaast zijn de domeinnamen betrokken bij oplichtingsactiviteiten en zijn zij opgenomen op een zwarte lijst. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw van de betreffende domeinnamen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak