Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Investeq Participaties B.V. - [Verweerder]

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
bruutzwolle.nl, bruutevent.com, bruutevent.nl
Datum uitspraak:
09-05-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2017:2004
Kern:

Beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet slaagt niet. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Gedaagde in conventie heeft geen oudere rechten in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE of art. 6:162 BW.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Dienst Wegverkeer (RWD) - [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
rdw-icn.nl, rdw-inkoopcentralenederland.nl
Datum uitspraak:
22-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Domeinnamen Verweerder zijn Verwarringswekkend Overeenstemmend nu slechts een beschrijvend onderdeel wordt toegevoegd aan de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang. Op grond van bekendheid van publiek orgaan had Verweerder bekend moeten zijn met het bestaan van Eiser. Registratie te Kwader trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Lease2Go B.V. - Marketing Plus More

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
lease2go.nl
Datum uitspraak:
14-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Verweerder registreert domeinnaam identiek aan handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw. Vordering toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Het Werkstation VOF - Opmars Exploitatie Vastgoed B.V.

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
hetwerkstation.nl
Datum uitspraak:
03-08-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Handelsnaam Verweerder komt verwarringwekkend overeen met handelsnaam Eiser. Domeinnaam komt overeen met handelsnaam. Gebruik handelsnaam en domeinnaam moet worden gestaakt door Verweerder.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Service-Bund GmbH & Co. KG - Rodeo Nederland Beheer B.V.

Instantie:
Rechtbank Oost-Brabant
Domeinnaam:
restaurant-rodeo.nl
Datum uitspraak:
05-07-2017
LJN/ECLI:
Kern:

2e merk Verweerder is voortgezet gebruik van het 1e merk van Verweerder, hierdoor wordt vordering nietigheid afgewezen. Verwarring onvoldoende aangetoond door Eiser, hierdoor vordering op inbreuk handelsnaam afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Paulusma Reizen B.V. - Yorkshire Enterprises Limited

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
paulusmareizen.nl
Datum uitspraak:
22-11-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Domeinnaam is identiek aan handelsnaam Eiser. Domeinnaam wordt gebruikt om door te linken naar concurrenten van Eiser. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

PK Multimedia B.V. - E-Entertainment B.V.

Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Domeinnaam:
webcam-sex.nl
Datum uitspraak:
08-12-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNNE:2017:4802
Kern:

Het gebruik van beschrijvende aanduiding als handelsnaam en domeinnaam, ook als deze verRechwarringwekkend is, is alleen onrechtmatig als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen. Eiser heeft onvoldoende gesteld dat er i.c. sprake is van een voorgenoemde bijkomende omstandigheid.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

FlexExpert B.V. - EquiPlus Mennagement B.V.

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
flex-experts.nl
Datum uitspraak:
18-12-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2017:6893
Kern:

Handelsnamen Eiser en Verweerder vrijwel identiek. Eiser en Verweerder richten zich op zelfde markt en werkzaamheden. Handelsnaam Eiser niet louter beschrijvend nu handelsnaam Eiser niet is opgenomen in De Van Dale. Verwarring is te duchten, gevorderde wordt toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

City Hotel B.V. - Fitland Oss B.V.

Instantie:
Rechtbank Oost-Brabant
Domeinnaam:
-
Datum uitspraak:
04-09-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOBR:2017:4802
Kern:

Inbreuk handelsnaamwet. Handelsnamen vertonen zodanig grote gelijkenis dat verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek is te duchten. Gebruik van identiek aan handelsnaam zijnde domeinnamen wordt verboden. Vorderingen (deels) toegewezen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Intertoys Holland B.V. - Gaststaette Rasthaus

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
intertoysxl.nl
Datum uitspraak:
03-11-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk en handelsnaam Eiser. Domeinnaam verwijst naar een click-per-pay website, waarop links naar websites met concurrerende producten zijn geplaatst. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak