Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Groenkreatief – Hoveniersbedrijf 'Groen Kreatief'

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
groen-kreatief.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser stemmen identiek overeen. Het enkel stellen dat Verweerder mee zou liften op de reputatie van Eiser is onvoldoende om geen recht of legitiem belang, dan wel registratie/gebruik te kwader trouw aan te nemen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Camping-Frankrijk.nl – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
campingfrankrijk.nl
Datum uitspraak:
10-01-2017
LJN/ECLI:
-
Kern:

De domeinnaam campingfrankrijk.nl is niet in strijd met de handelsnaam B.V. Camping-Frankrijk.nl. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam. De handelsnaam is beschrijvend, en er is niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de overeenstemming tussen domeinnaam en handelsnaam. Eiser kan niet verhinderen dat Verweerder de overeenstemmede beschrijvende domeinnaam gebruikt.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

The Office Operators BV. – Bouwens

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.theofficehost.nl
Datum uitspraak:
11-01-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2017:315
Kern:

Alhoewel de handelsnamen en domeinnamen van verweerder verwarringwekkend overeenstemmen, is geen verwarringsgevaar bij het publiek te geduchten. Alhoewel partijen zich in hetzelfde geografisch gebied bevinden, stemt de aard van de ondernemingen nauwelijks overeen. Bovendien is het publiek van partijen relatief deskundig.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Flippin' burgers)

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.flippinburgers.nl
Datum uitspraak:
20-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBROT:2016:10152
Kern:

Geschil na beëindiging samenwerking. Gedaagde heeft domeinnaam en handelsnaam ten behoeve van Eiser geregistreerd en deze behoren dan ook aan Eiser toe.

Dossiers:
Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Simpel.nl - Websend B.V.

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
www.sim.nl
Datum uitspraak:
09-01-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2017:69
Kern:

Hoewel de handelsnaam en het merk Simpel.nl en de handelsnaam sim.nl slechts gering afwijken, is geen verwarring bij het publiek te duchten. De aard van de ondernemingen is niet hetzelfde en het publiek is een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die weloverwogen een product aanschaft. Simpel.nl heeft geen alleenrecht op het woord ‘sim’. Het is beschrijvend en meerdere telefoonaanbieders gebruiken ‘sim’ ter aanduiding van hun onderneming.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Mesologie Zwolle)

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
mesologie-zwolle.nl
Datum uitspraak:
12-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2016:4885
Kern:

Hoewel de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ beschrijvend is, is het gebruik ervan door gedaagde onrechtmatig. De domeinnamen en aard/vestiging van de ondernemingen zijn identiek. Het verwarringsgevaar heeft zich al vijfmaal gerealiseerd. Het verwijderen van de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ van de website van Gedaagde is niet voldoende om dit verwarringsgevaar te voorkomen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

TomTom - MKB ondernemers B.V.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
www.tom.nl
Datum uitspraak:
21-12-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2016:15834
Kern:

Tom vertoont een grote overeenstemming met TomTom. De afwijking in lettertype, kleur en de herhaling van het tom-element in TomTom doet hier niet aan af. Er is sprake van soortgelijke waren en diensten, bij de beoordeling hiervan moet naar het relevante publiek gekeken worden en niet naar het grote publiek. Er kan verwarring ontstaan bij het publiek, sprake van merkinbreuk en handelsnaaminbreuk.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Tok GMBH - Nature of Land B.V.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
mirafood.nl
Datum uitspraak:
22-02-2017
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
Kern:

Verwarringsgevaar Mirafood met woordmerk MIRAS. Begripsmatig verschil in Turkse taal laat onverlet dat een deel van het relevante publiek geen Turks spreekt. Dat andere websites ook gebruik maken van Mira doet niet af aan het onderscheidend vermogen: Mira(s) maakt op deze websites geen zelfstandig onderdeel uit van de domeinnaam en de websites lijken niet op EU gericht.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. – [Verweerder] B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
berberspluimvee.nl
Datum uitspraak:
28-11-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder en eiser zijn actief op dezelfde pluimvee markt. Domeinnaam Verweerder is identiek aan handelsnaam Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang bij de domeinnaam. Sinds registratie in 2012 is domeinnaam niet gebruikt. Verweerder handelt te kwader trouw, kennelijk doel Verweerder is om domeinnaam voor hogere geldelijke vergoeding te verkopen aan Eiser.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Datum uitspraak:
25-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak