Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

Leatherman – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
leatherman-multitools.dk leatherman-multitools.es
Datum uitspraak:
01-06-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
Kern:

Leatherman stelt een procedure in tegen [gedaagde] om alle domeinnamen met ‘leatherman’ erin, die gedaagde geregistreerd houdt, te laten overdragen. De domeinnamen maken inbreuk op het merk van Leatherman. Echter, tijdens de zitting blijkt dat [gedaagde] geen domeinnamen meer met ‘leatherman’ erin geregistreerd houdt.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Events Holland - HRN Events

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
www.hrnevents.nl
Datum uitspraak:
28-03-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Kern:

Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Hoge Raad - Artiestenverloningen - Prae

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
artiestenverloningen.nl
Datum uitspraak:
11-12-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:HR:2015:3554
Kern:

Prae hoeft het gebruik van haar domeinnaam artiestenverloningen.nl niet te staken. Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn vereist. In casu is er geen sprake van onrechtmatig handelen.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Bebo Parket B.V. – World of Flooring B.V. en Pejo Beheer B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
bebotraprenovatie.nl
Datum uitspraak:
04-01-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2016:2
Kern:

De domeinnaam die World of Flooring gebruikt wekt verwarring bij het publiek met de domeinnaam van Bebo Parket, daarom maakt deze inbreuk op de handelsnaam van Bebo Parket. De domeinnaam moet aan Bebo Parket worden overgedragen. Hoewel de domeinnaam niet op naam van World of Flooring staat, is het niet aannemelijk dat World of Flooring niet betrokken is bij de website.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Parfumerie Douglas Nederland B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dougla.nl
Datum uitspraak:
15-12-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <dougla.nl>, is bewust verkeerd gespeld en Verweerder maakt gebruikt van de verwarring van de Domeinnaam met het Merk en de Handelsnaam van Parfumerie Douglas. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dünya Göz Hastanesi – Dunya Eye

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
dunyagoz.nl, amcdunyagoz.nl, dunyagozamc.nl, dunyagoz.be, worldeye.nl, worldeyehospital.nl, worldeyeziekenhuis.nl, amcworldeye.nl, worldeyehospital.com en worldeyehospitals.com
Datum uitspraak:
09-09-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verwarring bij het publiek en misleiding. DGH kan zich tegen het gebruik van de tekens, op basis van haar merkrecht, in de domeinnamen verzetten en tegen het geregistreerd houden van die domeinnamen. Dit op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en 6:194 BW. [X] moet de domeinnamen overdragen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Muziekfestivals: [eisers] – [gedaagden]

Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam:
www.symphonicainhossa.nl
Datum uitspraak:
21-04-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2015:8317
Kern:

Overdracht van de domeinnaam omdat de domeinnaam en Facebookpagina inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van [eisers c.s.].

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V. – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
euro-select.nl
Datum uitspraak:
14-10-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam euro-select.nl van [persoonsnaam] aan Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V., omdat [persoonsnaam] door gebruik van de domeinnaam de indruk wekt een commercieel voordeel te willen behalen ten koste van eisers.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Parket Hoge Raad: Artiestenverloningen - Prae

Instantie:
Parket Hoge Raad
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl t.o.v. artiestenverloningen.nl
Datum uitspraak:
10-09-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Conclusie A-G Van Peursem: gebruik van beschrijvende domeinnaam artiestenverloning.nl, die niet als handelsnaam wordt gebruikt en niet veel afwijkt van de oudere handels-/domeinnaam artiestenverloningen.nl, is niet onrechtmatig bij louter verwarringsgevaar (i.c. in afwezigheid van nodeloos verwarringsgevaar).

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Woongilde: Eiseres – gedaagden

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
hetwoongilde.nl en hetwoongilde.com
Datum uitspraak:
09-09-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2015:10638
Kern:

Geen staking gebruik van het merk Woongilde, omdat eiseres onvoldoende bewijs heeft geleverd van de oudste rechten op de handelsnaam dan wel van eerder gebruik van het merk en zowel de domeinnaam als het merk geregistreerd zijn op naam van de echtgenoot van eiseres.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, .com-domeinnamen
Bekijk uitspraak