Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Handelsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het handelsnaamrecht een rol speelt.

[eiser] – [gedaagde] - Slaapspecialist

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
[website 2]
Datum uitspraak:
19-07-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2016:4864
Kern:

Onrechtmatig gebruik van de domeinnaam [website 2] als handelsnaam. Gedaagde maakt gebruik van deze domeinnaam en handelsnaam om kosten te besparen op vindbaarheid in zoekmachine Google, maar trekt door het verwarringsgevaar met de handelsnaam van eiser klanten weg van eiser.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Cruisewinkel.nl B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
cruiswinkel.nl
Datum uitspraak:
08-07-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Bewuste misspelling van handelsnaam van Eiser om internetgebruikers naar een pay-per-click website te leiden. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Dossiers:
Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw, Handelsnaam, Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Nazar Bouwbedrijf – Kleuro Groep B.V.

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
verfvoordelig.nl
Datum uitspraak:
08-06-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Kleuro gebruikt de aanduiding ‘verfvoordelig.nl’ als handelsnaam. Deze handelsnaam stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam ‘verfvoordelig’, die door Nazar al eerder in het handelsverkeer werd gebruikt. Strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Kleuro moet de domeinnaam www.verfvoordelig.nl overdragen.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Bar’s Products International - Bar's Europe

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
barseurope.com
Datum uitspraak:
18-01-2016
LJN/ECLI:
ECLI: NL:RBGEL:2016:686
Kern:

Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad, .com-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Leatherman – [gedaagde]

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
leatherman-multitools.dk leatherman-multitools.es
Datum uitspraak:
01-06-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
Kern:

Leatherman stelt een procedure in tegen [gedaagde] om alle domeinnamen met ‘leatherman’ erin, die gedaagde geregistreerd houdt, te laten overdragen. De domeinnamen maken inbreuk op het merk van Leatherman. Echter, tijdens de zitting blijkt dat [gedaagde] geen domeinnamen meer met ‘leatherman’ erin geregistreerd houdt.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Events Holland - HRN Events

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
www.hrnevents.nl
Datum uitspraak:
28-03-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Kern:

Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Hoge Raad - Artiestenverloningen - Prae

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
artiestenverloningen.nl
Datum uitspraak:
11-12-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:HR:2015:3554
Kern:

Prae hoeft het gebruik van haar domeinnaam artiestenverloningen.nl niet te staken. Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn vereist. In casu is er geen sprake van onrechtmatig handelen.

Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

Bebo Parket B.V. – World of Flooring B.V. en Pejo Beheer B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
bebotraprenovatie.nl
Datum uitspraak:
04-01-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2016:2
Kern:

De domeinnaam die World of Flooring gebruikt wekt verwarring bij het publiek met de domeinnaam van Bebo Parket, daarom maakt deze inbreuk op de handelsnaam van Bebo Parket. De domeinnaam moet aan Bebo Parket worden overgedragen. Hoewel de domeinnaam niet op naam van World of Flooring staat, is het niet aannemelijk dat World of Flooring niet betrokken is bij de website.

Dossiers:
Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Parfumerie Douglas Nederland B.V. – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dougla.nl
Datum uitspraak:
15-12-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam, <dougla.nl>, is bewust verkeerd gespeld en Verweerder maakt gebruikt van de verwarring van de Domeinnaam met het Merk en de Handelsnaam van Parfumerie Douglas. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dünya Göz Hastanesi – Dunya Eye

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
dunyagoz.nl, amcdunyagoz.nl, dunyagozamc.nl, dunyagoz.be, worldeye.nl, worldeyehospital.nl, worldeyeziekenhuis.nl, amcworldeye.nl, worldeyehospital.com en worldeyehospitals.com
Datum uitspraak:
09-09-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verwarring bij het publiek en misleiding. DGH kan zich tegen het gebruik van de tekens, op basis van haar merkrecht, in de domeinnamen verzetten en tegen het geregistreerd houden van die domeinnamen. Dit op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en 6:194 BW. [X] moet de domeinnamen overdragen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak