Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

Monsanto Technology, LLC – BV intergroup trading

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<monsantoholland.nl>
Datum uitspraak:
02-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft opzettelijk geprobeerd internetgebruikers aan te trekken voor commercieel gewin door verwarring met de Merken te creëren.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] - [Y]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<abcled.nl>
Datum uitspraak:
02-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is, naast het weggelaten verbindingsstreepje, identiek aan het Merk van Eiser. Verweerder probeert voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan tussen het Merk en de Domeinnaam.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Instagram, LLC – Whois Privacy Protection Foundation / [X], instagam

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<instagam.nl>
Datum uitspraak:
04-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Een bonafide aanbod van goederen en diensten, noch een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam door Verweerder ontbreekt. De Domeinnaam is enkel geregistreerd voor commercieel gewin.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

CCA and B, LLC – Luchtsport Centrum Overijssel

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<elfontheshelf.nl>
Datum uitspraak:
19-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Een bonafide aanbod van goederen of diensten, legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam ontbreekt. De Domeinnaam is geregistreerd om voordeel te behalen uit het verwarringsgevaar dat kan ontstaan tussen de Domeinnaam en de Merken.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Betty Blue S.P.A. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<elisabetta-franchi.nl>
Datum uitspraak:
26-07-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Aan de Oki Data-criteria wordt niet voldaan. De Domeinnaam is geregistreerd om internetgebruikers te leiden naar een website van Verweerder.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

KAMER VAN KOOPHANDEL – [X] B.V.

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
<zakelijkuittreksel.nl>
Datum uitspraak:
23-10-2020
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2020:8538
Kern:

De vordering van Eiser omtrent het gebruik van de Merken wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de drijvende kracht is achter de websites. Verweerder moet daarentegen wel alles doen voor de overdacht van de Domeinnaam aan Eiser.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Telefónica UK Limited – Creative Marketing Solutions

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<giffgaff.nl>
Datum uitspraak:
13-03-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Desondanks dat Verweerder de Domeinnaam al negen jaar bezit, bestaat er geen bewijs voor legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Verweerder had bij de registratie van de Domeinnaam op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Refurbed GmbH – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<refurbed.nl>
Datum uitspraak:
11-12-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder was op de hoogte van het bestaan van Eiser tijdens de registratie van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen voor een hogere prijs dan de registratiekosten.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Clarins – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<clarins-online.nl>
Datum uitspraak:
26-04-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Door de omstandigheden van de zaak, waaronder de gehele opname van de Merken in de Domeinnaam, de bekendheid van de Merken en het verzuim van Verweerder om te reageren op Eiser, volgt de conclusie dat er sprake is van registratie te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X], Xiwel.nl – 4XM

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<deflexleerkracht.nl>
Datum uitspraak:
15-03-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alles overziend komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De vordering tot overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak