Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

KAMER VAN KOOPHANDEL – [X] B.V.

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
<zakelijkuittreksel.nl>
Datum uitspraak:
23-10-2020
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2020:8538
Kern:

De vordering van Eiser omtrent het gebruik van de Merken wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de drijvende kracht is achter de websites. Verweerder moet daarentegen wel alles doen voor de overdacht van de Domeinnaam aan Eiser.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Telefónica UK Limited – Creative Marketing Solutions

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<giffgaff.nl>
Datum uitspraak:
13-03-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Desondanks dat Verweerder de Domeinnaam al negen jaar bezit, bestaat er geen bewijs voor legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Verweerder had bij de registratie van de Domeinnaam op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Merken van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Refurbed GmbH – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<refurbed.nl>
Datum uitspraak:
11-12-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder was op de hoogte van het bestaan van Eiser tijdens de registratie van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen voor een hogere prijs dan de registratiekosten.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Clarins – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<clarins-online.nl>
Datum uitspraak:
26-04-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Door de omstandigheden van de zaak, waaronder de gehele opname van de Merken in de Domeinnaam, de bekendheid van de Merken en het verzuim van Verweerder om te reageren op Eiser, volgt de conclusie dat er sprake is van registratie te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X], Xiwel.nl – 4XM

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<deflexleerkracht.nl>
Datum uitspraak:
15-03-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alles overziend komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De vordering tot overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

bol.com B.V. – Host Master, 1337 Services LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<bolsales.nl>
Datum uitspraak:
21-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen aan Eiser. De omstandigheden van het geval wijzen erop dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

WhatsApp LLC – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<whatsappstore.nl>
Datum uitspraak:
10-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder was geenszins geautoriseerd om gebruik te maken van het Merk. Gelet op de reputatie van Eiser, was Verweerder waarschijnlijk op de hoogte van de rechten van Eiser. Registratie en gebruik te kwader trouw is bevonden.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] h.o.d.n. De Verticale Tuinman – [Y]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<verticaletuinman.nl>
Datum uitspraak:
10-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers door te leiden naar een website waarop producten en diensten worden aangeboden, concurrerend aan het aanbod van goederen en diensten van Eiser. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Skechers U.S.A., Inc. en Skechers U.S.A., Inc. II – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<skechersnederland.nl>
Datum uitspraak:
18-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam zo gebruikt om internetgebruikers te laten geloven dat ze op de website van de Domeinnaam te maken hebben met Eisers. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Vivendi – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<vi-vendi.nl>
Datum uitspraak:
24-05-2021
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd, wetende dat Eiser opereert onder het Merk. Daarmee heeft Verweerder naar alle waarschijnlijkheid willen profiteren van de gelijkenis tussen de Domeinnaam en het Merk.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak