Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

Lagardère Sports – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<sportfive.nl>
Datum uitspraak:
25-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Domeinnaam is niet omgezet naar een actieve website, maar vooralsnog heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Ook wordt gebruik te kwader trouw bij dit passieve bezit bevonden.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Novartis AG – YXP Li

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<novartispharma.nl>
Datum uitspraak:
19-10-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Uit de omstandigheden blijkt dat hij op de hoogte was of had moeten zijn van de activiteiten van Eiser.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Avast Software s.r.o. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<avastcontactnederland.nl>
Datum uitspraak:
29-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

In het verleden heeft de Domeinnaam een actieve website gehad waarop de relatie tussen Verweerder en Eiser niet nauwkeurig was weergegeven. Hierdoor heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens heeft Verweerder toen de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Boluda Towage Europe B.V. – Domains By Proxy, LLC

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<boludaeurope.nl>
Datum uitspraak:
21-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser beroept zich op het Uniemerk waar hij zelf geen rechthebbende van is. De Geschillenbeslechter neemt aan dat Eiser een beroep mag doen op het Uniemerk van de rechthebbende, omdat Eiser en rechthebbende tot hetzelfde concern behoren.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Aura-Soma Products Limited – Overstag B.V.

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<aurasomakleurentherapie.nl>
Datum uitspraak:
15-09-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Alhoewel de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder voordat Eiser zijn Merken heeft geregistreerd, is er geen bona fide gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. De website heeft namelijk de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk genoeg weergegeven.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Patreon, Inc. – [X]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<patreon.nl>
Datum uitspraak:
29-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De website van Verweerder, die de Merken van Eiser in het geheel omvat, wordt gecategoriseerd als ‘zeer riskant’. Ook heeft Verweerder al eerder Domeinnamen geregistreerd van (bekende) handelsmerken van derden. Er is een patroon van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<123inkt-afspraak.nl>
Datum uitspraak:
24-06-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser en Verweerder zijn eerder vervlochten geweest in een geschil over een ander Merk en Domeinnaam. Na het verzoek van Eiser om die Domeinnaam te kopen, is de Domeinnaam in kwestie geregistreerd door Verweerder. Op basis van deze gegevens oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze registratie heeft plaatsgevonden om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Coty Germany GmbH - Amazon Services Europe en Amazon FC Graben

Instantie:
Hof van Justitie
Domeinnaam:
-
Datum uitspraak:
02-04-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] en artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren niet in voorraad te hebben met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen in de zin van deze bepalingen, wanneer hij niet zelf dit oogmerk heeft.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n. Matrix Fitness Benelux - Privacy Protected by Hostnet / Samih Davarci, Mattrix B

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<mattrix.nl>
Datum uitspraak:
04-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, omdat er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De diensten die verweerder inmiddels verricht zijn van een geheel andere aard dan “de productie van fitnessapparatuur en aanverwante diensten” waar Eiser in actief is. Op deze basis mag Verweerder geacht worden een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Pelican Products Inc. – Apox B.V. / Apox

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
<peli-air.nl>, <peliair.nl>, <pelicancase.nl>, <pelicases.nl> en <peli- nederland.nl>
Datum uitspraak:
04-07-2020
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak