Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Merk

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij een eventuele inbreuk op het merkenrecht aan de orde is.

ID-NL - ID Nederland Multimedia

Instantie:
Pres. Rb. Almelo
Domeinnaam:
id-nl.net
Datum uitspraak:
02-05-2000
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBALM:2000:AA5859
Kern:

Voor een merkinbreuk ex art. 13A lid 1 sub c is niet nodig dat de gebruikte domeinnaam precies identiek is aan de merknaam.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

SDU NV - verweerder

Instantie:
Pres. Rb. Amsterdam
Domeinnaam:
staatsblad.nl, staatcourant.nl e.a.
Datum uitspraak:
05-12-1999
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:1999:AA4071
Kern:

Merkinbreuk ex art. 13A lid 1 sub d BMW, want er is sprake van verwarringgevaar.

Dossiers:
Publiekrechtelijke rechtspersoon, Merk
Bekijk uitspraak

Tijd Beursmedia - Blue Seven

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
beursplein5.nl
Datum uitspraak:
03-11-1999
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:1999:AA1027
Kern:

Eis tot overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl op grond van het merkenrecht moet worden afgewezen omdat beursplein 5 niet als een merk beschouwd kan worden.

Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Merk
Bekijk uitspraak

AD & NRC - Kijkenvergelijk

Instantie:
Rechtbank Zutphen
Domeinnaam:
wwwad.nl, wwwnrc.nl
Datum uitspraak:
29-03-2000
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBZUT:2000:AA5437
Kern:

Het gebruikmaken van typefouten levert een merkinbreuk op grond van artikel 13 lid 1 sub d BMW op.

Dossiers:
Merk, Typefout-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Deutz - ADT

Instantie:
Rechtbank Dordrecht
Domeinnaam:
deutz.nl
Datum uitspraak:
08-02-1999
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik van de domeinnaam www.deutz.nl en het woord Deutz leveren gebruik zonder geldige reden in het economische verkeer op in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW.

Dossiers:
Merk, Dealers/agentschappen
Bekijk uitspraak

Proctor - Magenta

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
ariel.nl
Datum uitspraak:
23-02-2000
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2000:AA4931
Kern:

De activiteiten op de website ariel.nl doen geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Ariel.

Dossiers:
Merk, Domeinnaamhandel
Bekijk uitspraak

Meatpoint - Prins

Instantie:
Pres. Rb. Amsterdam
Domeinnaam:
meatpoint.com
Datum uitspraak:
03-09-1997
LJN/ECLI:
-
Kern:

Gebruik domeinnaam zonder geldige reden in het economisch verkeer, terwijl aan het onderscheidend vermogen van de naam afbreuk wordt gedaan doordat gedaagde aan eiseres de mogelijkheid ontneemt die naam te gebruiken

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

PTT - Dima Media

Instantie:
Pres. Rb. Amsterdam
Domeinnaam:
ptt-telecom.com
Datum uitspraak:
04-02-1998
LJN/ECLI:
-
Kern:

Het gebruik door gedaagde van domeinnamen met of zonder streepje, punt of spatie doet geen afbreuk aan het merkrecht van PTT.

Dossiers:
Merk, .com-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Labouchere c.s. - IMG

Instantie:
Pres. Rb. Amsterdam
Domeinnaam:
labouchere.com
Datum uitspraak:
14-05-1997
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:1997:AA6390
Kern:

De domeinnaam wordt zonder geldige reden in economisch verkeer gebruikt en dit gebruik kan schade opleveren.

Dossiers:
Merk
Bekijk uitspraak

Spaarnestad - Ouders Online

Instantie:
Pres. Rb. Amsterdam
Domeinnaam:
ouders.nl
Datum uitspraak:
19-09-1996
LJN/ECLI:
-
Kern:

Er is sprake van een merk met een generiek begrip ('ouders'), waardoor de beschermingsomvang van dat merk beperkt is.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Merk, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak