Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Overige onrechtmatige daad

Uitspraken van de rechter over domeinnamen waarbij de onrechtmatige daad wordt belicht.

[X] - Huurdersbelangenvereniging de Alliantie

Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Domeinnaam:
HVBA.nl
Datum uitspraak:
10-09-2019
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2019:7332
Kern:

Het staat niet ter discussie dat het aanvankelijk de bedoeling van beide partijen was dat Geïntimeerde in de nieuwe structuur een website kreeg en dat die geregistreerd zou worden op de onderhavige domeinnaam. Het hof oordeelt dat de, door gekrenktheid ingegeven weigering van Appellant om nog langer uitvoering te geven aan wat partijen beoogden en zijn pogingen om de domeinnaam bij een derde partij onder te brengen, onder deze omstandigheden als onrechtmatig jegens Geïntimeerde moet worden aangemerkt. Kortom, overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen om deze onrechtmatige gedraging te redresseren.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Deezer SA – [persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
deezer.nl
Datum uitspraak:
05-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verweerder gebruikt de Domeinnaam om internetgebruikers te leiden naar een pay-per-click website, waar links naar verschillende commerciële websites en websites van derden worden getoond waar online muziek diensten worden aangeboden. Volgens de geschillenbeslechter is dit feitelijk een vorm van misrepresentatie en impersonatie. Vanwege het onderscheidend vermogen van het merk en vanwege het feit dat Eiser zijn diensten gestart is in Frankrijk, waar Verweerder gevestigd is, moet Verweerder zich wel bewust zijn geweest van de rechten van Eiser ten tijde van het registreren van de Domeinnaam.

Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Overige onrechtmatige daad, Merk
Bekijk uitspraak

[eiser] – [gedaagde 2] – SAVE-ME B.V.

Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam:
save-id.nl
Datum uitspraak:
07-07-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2016:5297
Kern:

De handelsnamen en merken van partijen stemmen niet zodanig overeen dat dit een inbreuk vormt op de rechten van [eiser]. De voorzieningenrechter constateert dat er geen concurrentiebeding is dat [gedaagde 2] verhindert om gebruik te maken van de domeinnaam. Het gebruik door [gedaagde 2] van de domeinnaam www.save-id.nl als handelsnaam is wel strijdig met het handelsnaamrecht van [eiser], daarom moet [gedaagde 2] deze domeinnaam overdragen aan [eiser].

Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Bar’s Products International - Bar's Europe

Instantie:
Rechtbank Gelderland
Domeinnaam:
barseurope.com
Datum uitspraak:
18-01-2016
LJN/ECLI:
ECLI: NL:RBGEL:2016:686
Kern:

Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad, .com-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Events Holland - HRN Events

Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam:
www.hrnevents.nl
Datum uitspraak:
28-03-2016
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Kern:

Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

[X] c.s. – Karl Dungs GmbH & Co. KG

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
dungs.com
Datum uitspraak:
16-12-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2015:14357
Kern:

De beslissing van de WIPO Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam moet worden overgedragen is niet evident onjuist. Het is dan ook niet onrechtmatig als Karl Dungs de Domeinnaam aan zich laat overdragen.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Dealers/agentschappen
Bekijk uitspraak

Dünya Göz Hastanesi – Dunya Eye

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
dunyagoz.nl, amcdunyagoz.nl, dunyagozamc.nl, dunyagoz.be, worldeye.nl, worldeyehospital.nl, worldeyeziekenhuis.nl, amcworldeye.nl, worldeyehospital.com en worldeyehospitals.com
Datum uitspraak:
09-09-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Verwarring bij het publiek en misleiding. DGH kan zich tegen het gebruik van de tekens, op basis van haar merkrecht, in de domeinnamen verzetten en tegen het geregistreerd houden van die domeinnamen. Dit op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en 6:194 BW. [X] moet de domeinnamen overdragen.

Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Witlox Juristen – The Brandhouse B.V.

Instantie:
Rechtbank Oost-Brabant
Domeinnaam:
letselschadeadvocaat-nocurenopay.nl
Datum uitspraak:
17-11-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOBR:2015:6593
Kern:

Afwijzing vordering tot overdracht van de fuiksite letselschadeadvocaat-nocurenopay.nl van The Brandhouse B.V. aan Witlox Juristen gezien het tijdsverloop tussen de onrechtmatige gedraging en het tijdstip van dagvaarden c.q. het tijdstip van het vonnis.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Flavourites c.s. – Strada Concordia c.s.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
de url www.flavouritesstore.nl
Datum uitspraak:
10-06-2015
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2015:3265
Kern:

De vordering van Flavourites wordt afgewezen, omdat Strada Concordia c.s. de url www.flavouritesstore.nl al heeft overgedragen.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Hof: Gevelbeheer – Kozijn Beheer

Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Domeinnaam:
gevelbeheer.nl
Datum uitspraak:
25-05-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geen staking van het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl door Kozijn Beheer, omdat in de gegeven omstandigheden het doorlinken van de domeinnaam gevelbeheer.nl naar kozijnbeheer.nl jegens Gevelbeheer niet onrechtmatig is.

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak