Zoek een uitspraak

Persoonsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het recht op de persoonsnaam een rol speelt.

[Eisers] - Your Hosting B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
www.gabme.org
Datum uitspraak:
10-01-2018
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2018:202
Kern:

Hosting provider moet website ontoegankelijk maken en identificerende informatie over domeinnaamhouder verstrekken. Website bevat geen onrechtmatige informatie, maar is deel van een groter geheel dat geloofwaardigheid moet verlenen aan onrechtmatige inhoud.

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Datum uitspraak:
25-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

Werkgeversvoorzitter – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[voornaam][1e achternaam].nl
Datum uitspraak:
07-11-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam [voornaam][1e achternaam].nl aan [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] op basis van een persoonsnaamrecht, nu het deponeren van het merk [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] nog niet heeft geresulteerd in een merkregistratie.

Dossiers:
Merk, Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Eiser - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[domeinnaam].nl
Datum uitspraak:
11-11-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want voor het beoogde doel had een andere domeinnaam geregistreerd kunnen worden.

Dossiers:
Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Eiseres – [A] c.s.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
rddwvk.nl
Datum uitspraak:
24-04-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Persoonsnaam 1] – Stichting Het Kopland

Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Domeinnaam:
kopland.nl
Datum uitspraak:
09-01-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

HR SIN-NL

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
[persoonsnaam].nl
Datum uitspraak:
01-11-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[A] – Stichting Slachtoffers

Instantie:
Gerechtshof Arnhem
Domeinnaam:
[domeinnaam1] en [domeinnaam2]
Datum uitspraak:
17-09-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

Fietsplaza – [Gedaagde] Tweewielers

Instantie:
Rechtbank Arnhem
Domeinnaam:
[naam eiser]-fietsplaza.nl
Datum uitspraak:
17-07-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Appellante] – Facet B.V.

Instantie:
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Domeinnaam:
[voornaam geintimeerde]-[geintimeerde].co.uk
Datum uitspraak:
23-01-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak