Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Persoonsnaam

Uitspraken van de rechter en geschillenbeslechter over domeinnamen waarbij het recht op de persoonsnaam een rol speelt.

[X] – Facebook Ireland Limited

Instantie:
Hof van Justitie
Domeinnaam:
-
Datum uitspraak:
03-10-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 staat de nationale rechter niet in de weg om van een hostingplatform te eisen dat inhoud wordt verwijderd die identiek is aan inhoud die eerder illegaal was verklaard, alsmede inhoudelijk overeenstemmende informatie. Tevens staat de richtlijn er niet aan in de weg dat die rechterlijke bevelen wereldwijd gevolgen sorteren.

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[X] – Rapide Internet

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
dendraak.nl
Datum uitspraak:
29-07-2019
LJN/ECLI:
-
Kern:

Eiser vordert overdracht van een Domeinnaam welke uitsluitend bestaat uit de gehele geslachtsnaam van Eiser. Eiser is van mening dat hierdoor verwarring kan ontstaan. De vordering van Eiser wordt afgewezen. De Geschillenbeslechter oordeelt dat de geslachtsnaam van Eiser niet uniek is en zowel door privépersonen als ondernemingen als geslachts- of handelsnaam wordt gevoerd. Bovendien heeft Verweerder niet gepoogd aan te haken bij de reputatie of rechten van Eiser.

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Eisers] - Your Hosting B.V.

Instantie:
Rechtbank Overijssel
Domeinnaam:
www.gabme.org
Datum uitspraak:
10-01-2018
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2018:202
Kern:

Hosting provider moet website ontoegankelijk maken en identificerende informatie over domeinnaamhouder verstrekken. Website bevat geen onrechtmatige informatie, maar is deel van een groter geheel dat geloofwaardigheid moet verlenen aan onrechtmatige inhoud.

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Datum uitspraak:
25-10-2016
LJN/ECLI:
-
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

Werkgeversvoorzitter – [Persoonsnaam]

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[voornaam][1e achternaam].nl
Datum uitspraak:
07-11-2015
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam [voornaam][1e achternaam].nl aan [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] op basis van een persoonsnaamrecht, nu het deponeren van het merk [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] nog niet heeft geresulteerd in een merkregistratie.

Dossiers:
Merk, Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Eiser - Verweerder

Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam:
[domeinnaam].nl
Datum uitspraak:
11-11-2014
LJN/ECLI:
-
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want voor het beoogde doel had een andere domeinnaam geregistreerd kunnen worden.

Dossiers:
Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Eiseres – [A] c.s.

Instantie:
Rechtbank Den Haag
Domeinnaam:
rddwvk.nl
Datum uitspraak:
24-04-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[Persoonsnaam 1] – Stichting Het Kopland

Instantie:
Rechtbank Noord-Nederland
Domeinnaam:
kopland.nl
Datum uitspraak:
09-01-2014
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

HR SIN-NL

Instantie:
Hoge Raad
Domeinnaam:
[persoonsnaam].nl
Datum uitspraak:
01-11-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

[A] – Stichting Slachtoffers

Instantie:
Gerechtshof Arnhem
Domeinnaam:
[domeinnaam1] en [domeinnaam2]
Datum uitspraak:
17-09-2012
LJN/ECLI:
Kern:

Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak