DomJur

April 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van April 2018.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Investeq Participaties B.V. - [Verweerder]

Instantie: Rechtbank Overijssel
Domeinnaam: bruutzwolle.nl, bruutevent.com, bruutevent.nl
Datum uitspraak: 09-05-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2017:2004
Kern:

Beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet slaagt niet. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Gedaagde in conventie heeft geen oudere rechten in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE of art. 6:162 BW.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Dienst Wegverkeer (RWD) - [Verweerder]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: rdw-icn.nl, rdw-inkoopcentralenederland.nl
Datum uitspraak: 22-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Domeinnamen Verweerder zijn Verwarringswekkend Overeenstemmend nu slechts een beschrijvend onderdeel wordt toegevoegd aan de handelsnaam van Eiser. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang. Op grond van bekendheid van publiek orgaan had Verweerder bekend moeten zijn met het bestaan van Eiser. Registratie te Kwader trouw aangenomen. Vordering toegewezen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Lease2Go B.V. - Marketing Plus More

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: lease2go.nl
Datum uitspraak: 14-12-2017
LJN/ECLI:
Kern:

Verweerder registreert domeinnaam identiek aan handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw. Vordering toegewezen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Notice-and-Take-Down

[Eisers] - Your Hosting B.V.

Instantie: Rechtbank Overijssel
Domeinnaam: www.gabme.org
Datum uitspraak: 10-01-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2018:202
Kern:

Hosting provider moet website ontoegankelijk maken en identificerende informatie over domeinnaamhouder verstrekken. Website bevat geen onrechtmatige informatie, maar is deel van een groter geheel dat geloofwaardigheid moet verlenen aan onrechtmatige inhoud.

Dossiers: Persoonsnaam
Bekijk uitspraak