DomJur

April 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van April 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

LRC Products Limited - AlleslsOnline

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: durexwinkel.nl
Datum uitspraak: 29-03-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Een internetgebruiker die wordt geconfronteerd met <durexwinkel.nl>, kan in verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van Eiser. Website van Eiser beschrijft niet accuraat de relatie tussen Verweerder en Eiser. Bovendien wordt op de Website niet slechts de producten van Eiser verkocht. Verweerder heeft de Domeinnaam hoofdzakelijk gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

JUUL Labs, Inc. - Versio B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: esigaretjuul.nl
Datum uitspraak: 27-03-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Het dominante deel van de Domeinnaam is ‘Juul’ en ‘esigaret’ is slechts beschrijvend van aard. Het feit dat de website onder de Domeinnaam niet naar behoren lijkt te werken duidt erop dat Verweerder de website niet gebruikt om goederen aan te bieden. Daarnaast is de website van op een zeer vergelijkbare manier ontworpen als de website van Eiser.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

H-D U.S.A., LLC - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: harley-davidson-amsterdam.nl
Datum uitspraak: 22-02-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

De toevoeging van de geografische aanduiding ‘Amsterdam’ in combinatie met het koppelteken ‘-’ aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard. Dat Verweerder de Domeinnaam ook gebruikt voor het geven van algemene informatie over Eiser en haar motorspullen doet geen afbreuk aan het feit dat een recht of legitiem belang ontbreekt. Verweerder heeft bij de registratie van de Domeinnaam kennelijk een niet bestaand adres opgegeven, hetgeen de kwade trouw aan diens zijde nog bevestigt.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] B.V. – [Y] B.V.

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam: Geanonimiseerd
Datum uitspraak: 05-02-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2019:711
Kern:

Gedaagde is de domeinnaam ter aanduiding van een samenwerking blijven gebruiken, ook na beëindiging van de samenwerking. Eiser dagvaardt echter het verkeerde bedrijf van Gedaagde. Vorderingen worden afgewezen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Procesrecht
Bekijk uitspraak