DomJur

December 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van December 2018.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Advance Magazine Publishers Inc. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: vogueman.nl
Datum uitspraak: 14-06-2018
LJN/ECLI: DNL2018-0026
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek aan EU Merk geregistreerd door Eiser. Ook heeft Verweerder geen recht of legitiem belang. Registratie en gebruik te kwader trouw wordt door o.a. grote bekendheid van Merken Eiser. Vordering toegewezen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - JE Goos

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: kpnpay.nl
Datum uitspraak: 02-08-2018
LJN/ECLI: DNL2018-0032
Kern:

Domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder omvatten volledige Merk Eiser. Eiser heeft geen toestemming gegeven en geen sprake van legitiem, niet-commercieel gebruik of bona fide aanbod van goederen of diensten. Registratie te kwader trouw nu Verweerder niet ontkent op de hoogte te zijn geweest van Merk Eiser. Vordering toegewezen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

ÏD Group - SmartServer Technologies

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: jacadi.nl
Datum uitspraak: 11-05-2018
LJN/ECLI: DNL2018-0010
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek aan Merk Eiser. Geen recht of legitiem belang kan worden vastgesteld aan de kant van Verweerder. Registratie te kwader trouw. Vordering Eiser toegewezen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak