DomJur

december 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van december 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button.

Met vriendelijke groet,

Alissa Verhagen
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Maximum Group B.V. – Rebin beheer B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: maximum-cleaningenservices.nl, maximum-eventsecurity.nl, maximum-groep.nl, maximumgroep.nl, maximumgroup.nl, maximum-medical.nl, maximummedical.nl, maximum-security.nl, maximumeventsecurity.nl, maximum-group.nl, maximumdogsecurity.nl en maximumfire.nl
Datum uitspraak: 13-11-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Partijen regelen de ontvlechting van hun samenwerking in een vaststellingsovereenkomst. De domeinnamen werden hierin echter niet benoemd. De Geschillenbeslechter stelt dat het onderhavig conflict geen typisch geval van domeinnaamkaping is, maar voortvloeit uit en betrekking heeft op de inhoud van de ontvlechting van de samenwerking tussen partijen. Hiervoor is de geschillenregeling niet geschikt.

Dossiers: Contractuele geschillen, Procesrecht
Bekijk uitspraak

Oiltanking Amsterdam B.V. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: oiltankinglogistic.nl, oiltankinglogistics.nl
Datum uitspraak: 27-11-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

De betreffende domeinnamen zijn gekoppeld aan een website waarop de handelsnaam en de merken van eiser worden weergegeven. Het e-mailadres van eiser wordt weergegeven onder de contactgegevens op de website en bovendien wordt het e-mailadres gebruikt door verweerder om zich voor te doen als eiser. Daarnaast zijn de domeinnamen betrokken bij oplichtingsactiviteiten en zijn zij opgenomen op een zwarte lijst. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw van de betreffende domeinnamen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Flowmailer B.V. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: mailflower.nl, mailflowr.nl
Datum uitspraak: 12-11-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af. Eiser heeft onvoldoende gesteld om minimaal prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Daarnaast heeft eiser onvoldoende gemotiveerd dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Bloemen- en Plantenkwekerij Bouten B.V. – Cemag - ICT Solutions

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: kwekerij-bouten.nl
Datum uitspraak: 27-11-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Het ligt voor de hand dat verweerder als IT-bedrijf de domeinnaam voor eiser heeft geregistreerd zonder dienovereenkomstige tenaamstelling. Verweerder is echter vervolgens failliet gegaan, maar zij heeft toestemming gegeven voor een overdracht van de domeinnaam. Gezien de gegeven toestemming kan de Geschillenbeslechter uitvoering geven aan de verzochte vordering, zonder de zaak verder inhoudelijk te bespreken.

Dossiers: Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak