DomJur

December 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van December 2020.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Kok Advocaten B.V. – JFM B.V. Juridisch & Fiscaal marketingteam B.V. Peter Dinkla

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <kantoor-kokadvocaten.nl>
Datum uitspraak: 12-06-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder laat na om de opdrachten van Eiser te volbrengen. Eiser beëindigt de overeenkomst. Hierdoor heeft Verweerder geen legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens gebruikt Verweerder hierdoor de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <123inkt-afspraak.nl>
Datum uitspraak: 24-06-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser en Verweerder zijn eerder vervlochten geweest in een geschil over een ander Merk en Domeinnaam. Na het verzoek van Eiser om die Domeinnaam te kopen, is de Domeinnaam in kwestie geregistreerd door Verweerder. Op basis van deze gegevens oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze registratie heeft plaatsgevonden om Eiser dwars te zitten en een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

123schoon B.V. - 123schoon / GT - Totaal dienstverlening

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <123schoon-afspraak.nl>
Datum uitspraak: 01-07-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om internetgebruikers van Eiser naar zijn website te lokken voor commercieel gewin. Tevens is al eerder geoordeeld dat Verweerder te kwader trouw Domeinnamen registreert, enkel om een onderhandelingspositie te verkrijgen bij de verkoop van een Domeinnaam. De registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie is aldus te kwader trouw.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak