DomJur

Februari 2017

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Februari 2017.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Pasoday Products LTD – Hair Workxx BV

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: flipinhair.nl ; flipinhaironline.com
Datum uitspraak: 10-03-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2017:2312
Kern:

Verweerder maakt middels de domeinnamen inbreuk op de merken van Eiser. Het volledig overnemen van het teken in de domeinnaam vormt een inbreuk. Het enkel toevoegen van het beschrijvende woord ‘online’ maakt dit niet anders. De overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk wordt hierdoor niet weggenomen. Onvoldoende weersproken dat Verweerder geen toestemming had en Eiser verscheidene malen heeft aangedrongen tot overdracht van de domeinnamen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Vlaggen Unie Friesland v. De Beste Koffie B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: vlaggenunie.nl
Datum uitspraak: 07-03-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Geografische aanduiding zal niet snel als onderscheidend/kenmerkend element van Domeinnaam beschouwd worden. Enkel weglaten van geografische aanduiding kan onjuiste indruk scheppen dat Eiser en Verweerder met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Domeinnaam, hoofdzakelijk met het doel deze voor meer dan registratiekosten te verkopen, moet gezien worden als gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Groenkreatief – Hoveniersbedrijf 'Groen Kreatief'

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: groen-kreatief.nl
Datum uitspraak: 20-12-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser stemmen identiek overeen. Het enkel stellen dat Verweerder mee zou liften op de reputatie van Eiser is onvoldoende om geen recht of legitiem belang, dan wel registratie/gebruik te kwader trouw aan te nemen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Libbey Glass Inc. - Anonymous Domain Registration Service / JIM Internet Services B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: libbeyglazen.nl
Datum uitspraak: 16-01-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam libbeyglazen.nl maakt inbreuk op het merk LIBBEY. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Verweerder wist af van het merk van Eiser of had hiervan af moeten weten. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dr. Martens – [Verweerder]’s nets

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: drmartens-schoenen.nl
Datum uitspraak: 21-12-2016
LJN/ECLI:
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam drmartens-schoenen.nl maakt inbreuk op het merk DR Martens. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company - Ares Netwerk Administraties

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 3dcrestwhitestrips.nl
Datum uitspraak: 04-01-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam 3dcrestwhitestrips.nl maakt inbreuk op de merken CREST en CREST WHITESTRIPS PREMIUM. Toevoeging van het beschrijvende element ‘3d’ neemt verwarring niet weg. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Camping-Frankrijk.nl – [Verweerder]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: campingfrankrijk.nl
Datum uitspraak: 10-01-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnaam campingfrankrijk.nl is niet in strijd met de handelsnaam B.V. Camping-Frankrijk.nl. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam. De handelsnaam is beschrijvend, en er is niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de overeenstemming tussen domeinnaam en handelsnaam. Eiser kan niet verhinderen dat Verweerder de overeenstemmede beschrijvende domeinnaam gebruikt.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

The Office Operators BV. – Bouwens

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: www.theofficehost.nl
Datum uitspraak: 11-01-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2017:315
Kern:

Alhoewel de handelsnamen en domeinnamen van verweerder verwarringwekkend overeenstemmen, is geen verwarringsgevaar bij het publiek te geduchten. Alhoewel partijen zich in hetzelfde geografisch gebied bevinden, stemt de aard van de ondernemingen nauwelijks overeen. Bovendien is het publiek van partijen relatief deskundig.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Flippin' burgers)

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: www.flippinburgers.nl
Datum uitspraak: 20-12-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBROT:2016:10152
Kern:

Geschil na beëindiging samenwerking. Gedaagde heeft domeinnaam en handelsnaam ten behoeve van Eiser geregistreerd en deze behoren dan ook aan Eiser toe.

Dossiers: Contractuele geschillen, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Hugo Boss - [Verweerder]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: hugobossonline.nl
Datum uitspraak: 31-01-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam hugobossonline.nl en Merk HUGO BOSS stemmen verwarringwekkend overeen. Verweerder heeft geen recht verkregen op het gebruik van het merk en er bestaat geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Verweerder had af moeten weten van merk Eiser. Imiteren van website Eiser duidt op registratie te kwader trouw. Integratie van een bekend merk is opzichzelfstaand indicatie voor kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Simpel.nl - Websend B.V.

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: www.sim.nl
Datum uitspraak: 09-01-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2017:69
Kern:

Hoewel de handelsnaam en het merk Simpel.nl en de handelsnaam sim.nl slechts gering afwijken, is geen verwarring bij het publiek te duchten. De aard van de ondernemingen is niet hetzelfde en het publiek is een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die weloverwogen een product aanschaft. Simpel.nl heeft geen alleenrecht op het woord ‘sim’. Het is beschrijvend en meerdere telefoonaanbieders gebruiken ‘sim’ ter aanduiding van hun onderneming.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Eiser - Gedaagde (Mesologie Zwolle)

Instantie: Rechtbank Overijssel
Domeinnaam: mesologie-zwolle.nl
Datum uitspraak: 12-12-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2016:4885
Kern:

Hoewel de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ beschrijvend is, is het gebruik ervan door gedaagde onrechtmatig. De domeinnamen en aard/vestiging van de ondernemingen zijn identiek. Het verwarringsgevaar heeft zich al vijfmaal gerealiseerd. Het verwijderen van de handelsnaam ‘Mesologie Zwolle’ van de website van Gedaagde is niet voldoende om dit verwarringsgevaar te voorkomen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

TomTom - MKB ondernemers B.V.

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: www.tom.nl
Datum uitspraak: 21-12-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:15834
Kern:

Tom vertoont een grote overeenstemming met TomTom. De afwijking in lettertype, kleur en de herhaling van het tom-element in TomTom doet hier niet aan af. Er is sprake van soortgelijke waren en diensten, bij de beoordeling hiervan moet naar het relevante publiek gekeken worden en niet naar het grote publiek. Er kan verwarring ontstaan bij het publiek, sprake van merkinbreuk en handelsnaaminbreuk.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Tok GMBH - Nature of Land B.V.

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: mirafood.nl
Datum uitspraak: 22-02-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
Kern:

Verwarringsgevaar Mirafood met woordmerk MIRAS. Begripsmatig verschil in Turkse taal laat onverlet dat een deel van het relevante publiek geen Turks spreekt. Dat andere websites ook gebruik maken van Mira doet niet af aan het onderscheidend vermogen: Mira(s) maakt op deze websites geen zelfstandig onderdeel uit van de domeinnaam en de websites lijken niet op EU gericht.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak