DomJur

Februari 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Februari 2018.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

PK Multimedia B.V. - E-Entertainment B.V.

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Domeinnaam: webcam-sex.nl
Datum uitspraak: 08-12-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBNNE:2017:4802
Kern:

Het gebruik van beschrijvende aanduiding als handelsnaam en domeinnaam, ook als deze verRechwarringwekkend is, is alleen onrechtmatig als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen. Eiser heeft onvoldoende gesteld dat er i.c. sprake is van een voorgenoemde bijkomende omstandigheid.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

FlexExpert B.V. - EquiPlus Mennagement B.V.

Instantie: Rechtbank Gelderland
Domeinnaam: flex-experts.nl
Datum uitspraak: 18-12-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2017:6893
Kern:

Handelsnamen Eiser en Verweerder vrijwel identiek. Eiser en Verweerder richten zich op zelfde markt en werkzaamheden. Handelsnaam Eiser niet louter beschrijvend nu handelsnaam Eiser niet is opgenomen in De Van Dale. Verwarring is te duchten, gevorderde wordt toegewezen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Grass Valley K.K. - Dumont Video Editing

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: edius.nl
Datum uitspraak: 22-11-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringswekkend overeen met merk Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang. Uit voorgaand gebruik van domeinnaam door Verweerder (lees: aanbieden vergelijkbare producten dan van Eiser) blijkt gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

City Hotel B.V. - Fitland Oss B.V.

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant
Domeinnaam: -
Datum uitspraak: 04-09-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBOBR:2017:4802
Kern:

Inbreuk handelsnaamwet. Handelsnamen vertonen zodanig grote gelijkenis dat verwarring bij het normaal oplettende, relevante publiek is te duchten. Gebruik van identiek aan handelsnaam zijnde domeinnamen wordt verboden. Vorderingen (deels) toegewezen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak