DomJur

Februari 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Februari 2020.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Alissa Verhagen
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Google LLC - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: googleklantenservicenederland.nl
Datum uitspraak: 13-01-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

De toegevoegde term ‘klantenservice Nederland’ is volledig beschrijvend voor de diensten die Verweerder beweert aan te bieden en maakt daarom geen onderscheid tussen de betwiste Domeinnaam en Merken en is daarom verwarringwekkend overeenstemmend met Merken van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Payoneer Inc. - Quinv S.A.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: payoneer.nl
Datum uitspraak: 22-01-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Betreffende Domeinnaam is verwarringwekkend in overeenstemming met de Merken van Eiser, deze zijn namelijk volledig opgenomen in de betwiste Domeinnaam. Daarnaast wordt Domeinnaam te koop aangeboden op een website van een derde. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

SmileDirectClub LLC - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: smiledirectclub.nl
Datum uitspraak: 23-01-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser heeft voor het gebruik van Merken in de Domeinnaam geen toestemming gegeven. Het gebruik door Verweerder van Merken suggereert ten onrechte een verband met het bedrijf van Eiser. Verweerder heeft niet gereageerd. De Geschillenbeslechter oordeelt dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste Domeinnaam.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak