DomJur

Februari 2021

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Februari 2021.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Digital Revolution B.V. – WhoisGuard Protected / [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <123lnkt.nl>
Datum uitspraak: 29-09-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft de header van Eiser gekopieerd voor gebruik op zijn website. Hij was dus bekend met de activiteiten van Eiser en heeft de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Cloetta Holland B.V. – Zenith Mining

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <werkenbijcloetta.nl>
Datum uitspraak: 06-10-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser heeft via het moedermaatschappij rechten op de Merken. Omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder rechten op de Domeinnaam heeft verworven zijn afwezig. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Lagardère Sports – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <sportfive.nl>
Datum uitspraak: 25-09-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

De Domeinnaam is niet omgezet naar een actieve website, maar vooralsnog heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Ook wordt gebruik te kwader trouw bij dit passieve bezit bevonden.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Novartis AG – YXP Li

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <novartispharma.nl>
Datum uitspraak: 19-10-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Uit de omstandigheden blijkt dat hij op de hoogte was of had moeten zijn van de activiteiten van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

BV Intergroup Trading (IGT) – ‘‘BV Intergroup Trading IGT’’

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <bvintergrouptrading.nl>
Datum uitspraak: 16-10-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Na onderzoek door het panel blijkt dat Eiser recht heeft op de Handelsnaam. Verweerder heeft, gelet op het aangevoerde bewijs door Eiser, de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is geregistreerd enkel voor commercieel gewin.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak