DomJur

Januari 2017

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Januari 2017.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. – [Verweerder] B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: berberspluimvee.nl
Datum uitspraak: 28-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder en eiser zijn actief op dezelfde pluimvee markt. Domeinnaam Verweerder is identiek aan handelsnaam Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang bij de domeinnaam. Sinds registratie in 2012 is domeinnaam niet gebruikt. Verweerder handelt te kwader trouw, kennelijk doel Verweerder is om domeinnaam voor hogere geldelijke vergoeding te verkopen aan Eiser.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: [Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Datum uitspraak: 25-10-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Dossiers: Handelsnaam, Persoonsnaam
Bekijk uitspraak

Top Management Drunen B.V. - Mobility Media B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: automotive-management.nl
Datum uitspraak: 16-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft recht op / legitiem belang bij gebruik van de beschrijvende domeinnaam “Automotive Management”. Eiser heeft niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser. Het leveren van after-sales trainingen en seminars kan vallen onder het ruime begrip ‘automotive management’.

Dossiers: Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

SunPower Corporation - Relaxbaden B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: sunpower.nl
Datum uitspraak: 28-10-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam van Verweerder stemt identiek overeen met Merk van Eiser. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang: Geen toestemming voor gebruik van Merk van Eiser en geen commerciële relatie met Eiser. Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd, gezien Verweerder tot doel had om samenwerkingsverband met Eiser te starten dan wel de domeinnaam aan Eiser te verkopen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

[Eiser] en Zonen - Kewlox - H & L Beheer B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: kewlox.nl; kewloxkasten.nl
Datum uitspraak: 11-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnamen van Verweerder stemmen identiek overeen met dominante onderdeel van Merk Eiser. Samenwerking tussen Eiser en Verweerder is niet voldoende aangetoond. Verweerder linkt onderhavige domeinnamen door naar concurrenten van eiser. Geen legitiem belang / te goeder trouw gebruik van domeinnamen door verweerder aangetoond.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Novartis AG - Anonymouse

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: ritalin-kopen.nl
Datum uitspraak: 11-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Het gebruik van het merk RITALIN in de domeinnaam ritalin-kopen.nl is niet toegestaan. Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met Merk, recht of legitiem belang is niet aangetoond. Gezien bekendheid van Ritalin en de aard van de website, wist Verweerder af van het merk ten tijde van registratie van de domeinnaam. Registratie te kwader trouw.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - Gaststaette Rasthaus

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: kpnwinkels.nl
Datum uitspraak: 02-12-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk/handelsnamen van Eiser. Recht of legitiek belang is niet aangetoond, Verweerder is op geen enkele wijze verbonden met Eiser. Gezien reputatie van Eiser als marktleider op het gebied van telecommunicatie en ICT diensten, eerdere procedures tussen partijen, en het gebruik van een geparkeerde betaal-per-klik-pagina, wordt registratie te kwader trouw aangenomen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - [Verweerder]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: glashuette-original.nl
Datum uitspraak: 23-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Het gebruik van het Merk ‘Glashütte original’ in de domeinnaam glashuette-original.nl is niet toegestaan. Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met Merk, recht of legitiem belang is niet aangetoond. Website is betaal-per-klik en producten van zowel Eiser als zijn concurrenten worden aangeboden. Verweerder wist af van het Merk ten tijde van registratie domeinnaam. Registratie te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Juniper Networks – Qonnect-IT

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: jupilernetworks.nl
Datum uitspraak: 25-11-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam jupilernetworks.nl maakt inbreuk op het woordmerk JUNIPER NETWORKS. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is te kwader trouw. Verweerder heeft website van Eiser vrijwel compleet nagebootst en bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Bureau aan Zee B.V. – [Verweerder]

Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam: buroaanzee.nl
Datum uitspraak: 25-10-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2015:14357
Kern:

Buro aan Zee komt op zodanige wijze overeen met Bureau aan Zee B.V. dat verwarring bij het publiek te duchten is. De vraag hoe intensief een handelsnaam wordt gebruikt, is niet bepalend voor de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Gezien elektronisch tijdperk is ook de geografische afstand tussen beide ondernemingen niet bepalend.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak