DomJur

Januari 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Januari 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

[X] - [Y] - Zonnestudio's

Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Domeinnaam: Geanonimiseerd
Datum uitspraak: 05-06-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2018:2424
Kern:

Teken maakt inbreuk op handelsnaam- en merkrecht. De Domeinnaam mag niet worden gebruikt om het inbreukmakende Teken van Geïntimeerde weer te geven, ook nu het geregistreerd houden van de Domeinnaam door Geïntimeerde op zichzelf niet onrechtmatig is. Geïntimeerde draagt proceskosten.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

W-D Apparel Company, LLC, Williamson-Dickie Manufacturing Company - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: dickieamsterdam.nl
Datum uitspraak: 11-06-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser en wekt daardoor verwarring. Geen bona fide aanbod van goederen. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] - Arvy Music

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: mediawebshop.nl
Datum uitspraak: 20-08-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Geschil vloeit voort uit ontvlechting van een samenwerkingsverband. Geschil valt buiten het toepassingsgebied van de Regeling. Vordering van Eiser wordt afgewezen.

Dossiers: Merk, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Kirloskar Proprietary Limited - Kirloskar Pompen B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: kirloskar.nl
Datum uitspraak: 18-07-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd omvat het Merk van Eiser. Relatie tussen Eiser en Verweerder is dermate complex dat een extensievere geschilbeslechting nodig is dan waarvoor de Regeling ruimte biedt. Vordering Eiser afgewezen.

Dossiers: Merk, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Intra-Lock International Inc. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: intra-lock.nl
Datum uitspraak: 24-07-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser kan zich niet beroepen op een naar Nederlands recht beschermd merk of beschermde handelsnaam. Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder maakt hierdoor geen inbreuk. Vordering Eiser afgewezen.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Schleich GmbH - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: schleichs.nl
Datum uitspraak: 19-07-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat volledig Merk Eiser en schept daardoor verwarring. Geen bona fide aanbod van goederen of diensten of niet commercieel gebruik aan de zijde van Verweerder. Registratie en gebruik te kwader trouw nu aan kan worden genomen dat Verweerder op de hoogte was van Merken Eiser ten tijde van registratie Domeinnaam en Domeinnaam werd gebruikt om door te linken naar andere website.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

XS4ALL Internet B.V. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 1xs4all.nl
Datum uitspraak: 14-08-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder ontkent Domeinnaam geregistreerd te hebben, vermoeden van identiteitsfraude aan zijde van Verweerder. Domeinnaam verwarringswekkend, geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder vastgesteld. Registratie te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Aué Beheer B.V. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: auebeheer.nl
Datum uitspraak: 06-08-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder vrijwel identiek aan Handelsnaam Eiser. Geen recht of legitiem belang voor het gebruiken van Domeinnaam kan worden vastgesteld aan de zijde van Verweerder. Registratie en gebruik van Domeinnaam te kwader trouw.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Coöperatie ‘’bungalowpark ’T Vosseven’’ U.A - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: vosseven.nl
Datum uitspraak: 23-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Onderhavig geschil valt buiten de beperkte bevoegdheid van de Geschillenbeslechter. Eiser en Verweerder doen beroep op een handelsnaam. Eiser heeft echter onder de Regeling onvoldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam en heeft daarmee niet voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Dossiers: Handelsnaam, Bevoegdheid
Bekijk uitspraak

Formlabs Inc. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: formlabs.nl
Datum uitspraak: 24-09-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser. Registratie van het Beeldmerk bewijst niet dat Verweerder reeds bekend was onder de Domeinnaam. Geen recht en geen legitiem belang. Registratie te kwader trouw. Reeds gedane onderhandelingen doen hieraan niet af.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Johnson Controls, Inc., Wisconsin corporation - ITT Holding B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: penn-controls.nl
Datum uitspraak: 12-11-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Domeinnaam is misleidend nu Verweerder opzettelijk internetgebruikers naar zijn website heeft gelokt voor commerciële doeleinden. Verweerder haalt hierdoor ongerechtvaardigd voordeel uit de goodwill die aan de Merken van Eiser zijn gehecht. Eiser heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam verleend. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Stichting Menzis Beheer / AnderZorg N.V. - Robert Roller, Webzone Capital Inc.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: mijnanderzorg.nl
Datum uitspraak: 11-09-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. De toevoeging is louter beschrijvend en komt bovendien toe aan Eiser. Geen recht of legitiem belang. Registratie en gebruik te kwader trouw nu de Domeinnaam gesponsorde links bevat naar concurrenten van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Staat der Nederlanden (Raden van Discipline) – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: radenvandiscipline.nl
Datum uitspraak: 28-01-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder is identiek aan de naam ‘’raden van discipline’’, welke onder de categorie ‘’Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen’’ valt als bedoeld in artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Roraj Trade LLC – Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: fentybeautyshop.nl
Datum uitspraak: 08-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Er is geen recht of legitiem belang. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt om zodoende te profiteren van de reputatie van de Merken van Eiser en verwarring te wekken bij het relevante publiek.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] - Dierenkliniek Broekhuizen

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: dierenkliniekoosterhout.nl
Datum uitspraak: 27-11-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Handelsnaam en Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Echter, aanduiding is beschrijvend voor de diensten die Eiser en Verweerder beide leveren. Doorlinken naar eigen website is op zich geen relevante bijkomende omstandigheid om te kunnen spreken van onrechtmatig gebruik Domeinnaam. Eiser heeft onvoldoende aangetoond dat Verweerder geen recht en legitiem belang heeft. Geen registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak

[Y] - [X] - houbenmeubelmakerij.nl

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: houbenmeubelmakerij.nl
Datum uitspraak: 08-11-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam van Eiser. Geen bona fide aanbod van goederen of diensten. Registratie en gebruik te kwader trouw nu Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van eerdere registratie van de Domeinnaam door Eiser.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak