DomJur

Januari 2021

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Januari 2021.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Avast Software s.r.o. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <avastcontactnederland.nl>
Datum uitspraak: 29-06-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

In het verleden heeft de Domeinnaam een actieve website gehad waarop de relatie tussen Verweerder en Eiser niet nauwkeurig was weergegeven. Hierdoor heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens heeft Verweerder toen de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Boluda Towage Europe B.V. – Domains By Proxy, LLC

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <boludaeurope.nl>
Datum uitspraak: 21-07-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser beroept zich op het Uniemerk waar hij zelf geen rechthebbende van is. De Geschillenbeslechter neemt aan dat Eiser een beroep mag doen op het Uniemerk van de rechthebbende, omdat Eiser en rechthebbende tot hetzelfde concern behoren.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Aura-Soma Products Limited – Overstag B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <aurasomakleurentherapie.nl>
Datum uitspraak: 15-09-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Alhoewel de Domeinnaam is geregistreerd en gebruikt door Verweerder voordat Eiser zijn Merken heeft geregistreerd, is er geen bona fide gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. De website heeft namelijk de relatie tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk genoeg weergegeven.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Patreon, Inc. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <patreon.nl>
Datum uitspraak: 29-07-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

De website van Verweerder, die de Merken van Eiser in het geheel omvat, wordt gecategoriseerd als ‘zeer riskant’. Ook heeft Verweerder al eerder Domeinnamen geregistreerd van (bekende) handelsmerken van derden. Er is een patroon van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak