DomJur

Juli 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Juli 2020.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Alissa Verhagen
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n. Matrix Fitness Benelux - Privacy Protected by Hostnet / Samih Davarci, Mattrix B

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <mattrix.nl>
Datum uitspraak: 04-07-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, omdat er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De diensten die verweerder inmiddels verricht zijn van een geheel andere aard dan β€œde productie van fitnessapparatuur en aanverwante diensten” waar Eiser in actief is. Op deze basis mag Verweerder geacht worden een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Pelican Products Inc. – Apox B.V. / Apox

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <peli-air.nl>, <peliair.nl>, <pelicancase.nl>, <pelicases.nl> en <peli- nederland.nl>
Datum uitspraak: 04-07-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak