DomJur

Juli 2021

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Juli 2021.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

KAMER VAN KOOPHANDEL – [X] B.V.

Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam: <zakelijkuittreksel.nl>
Datum uitspraak: 23-10-2020
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2020:8538
Kern:

De vordering van Eiser omtrent het gebruik van de Merken wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de drijvende kracht is achter de websites. Verweerder moet daarentegen wel alles doen voor de overdacht van de Domeinnaam aan Eiser.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Telefónica UK Limited – Creative Marketing Solutions

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <giffgaff.nl>
Datum uitspraak: 13-03-2021
LJN/ECLI: -
Kern:

Desondanks dat Verweerder de Domeinnaam al negen jaar bezit, bestaat er geen bewijs voor legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Verweerder had bij de registratie van de Domeinnaam op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Merken van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Refurbed GmbH – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <refurbed.nl>
Datum uitspraak: 11-12-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder was op de hoogte van het bestaan van Eiser tijdens de registratie van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel om deze te verkopen voor een hogere prijs dan de registratiekosten.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Clarins – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <clarins-online.nl>
Datum uitspraak: 26-04-2021
LJN/ECLI: -
Kern:

Door de omstandigheden van de zaak, waaronder de gehele opname van de Merken in de Domeinnaam, de bekendheid van de Merken en het verzuim van Verweerder om te reageren op Eiser, volgt de conclusie dat er sprake is van registratie te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X], Xiwel.nl – 4XM

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <deflexleerkracht.nl>
Datum uitspraak: 15-03-2021
LJN/ECLI: -
Kern:

Alles overziend komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De vordering tot overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Bekijk uitspraak