DomJur

Juni 2016

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Juni 2016.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Bar’s Products International - Bar's Europe

Instantie: Rechtbank Gelderland
Domeinnaam: barseurope.com
Datum uitspraak: 18-01-2016
LJN/ECLI: ECLI: NL:RBGEL:2016:686
Kern:

Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad, .com-domeinnamen
Bekijk uitspraak

Leatherman – [gedaagde]

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: leatherman-multitools.dk leatherman-multitools.es
Datum uitspraak: 01-06-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
Kern:

Leatherman stelt een procedure in tegen [gedaagde] om alle domeinnamen met ‘leatherman’ erin, die gedaagde geregistreerd houdt, te laten overdragen. De domeinnamen maken inbreuk op het merk van Leatherman. Echter, tijdens de zitting blijkt dat [gedaagde] geen domeinnamen meer met ‘leatherman’ erin geregistreerd houdt.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Events Holland - HRN Events

Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Domeinnaam: www.hrnevents.nl
Datum uitspraak: 28-03-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Kern:

Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Dossiers: Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak