DomJur

Juni 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Juni 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

ZipRecruiter, Inc. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: ziprecruiter.nl
Datum uitspraak: 02-05-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Het registreren van een Domeinnaam voor latere verkoop is op zichzelf geen gebruik te kwader trouw, echter, indien Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met als hoofddoel deze te verkopen voor commercieel gewin, is dit wel een teken van registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Creaton GmbH - Interactief Educatief Platform

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: creaton.nl
Datum uitspraak: 16-04-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft een Domeinnaam geregistreerd lang voordat het Merk van Eiser is gedeponeerd. De Domeinnaam is echter gedurende een bepaalde periode niet gebruikt door Verweerder. Eiser stelt nu dat dit een grond is voor gebruik te kwader trouw en vordert een overdracht. De Geschillenrechter oordeelt dat de Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De Regeling kent geen verplichting een domeinnaam te gebruiken teneinde deze te mogen behouden. Het enkel niet-gebruiken van een domeinnaam voor een actieve website is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van kwader trouw. Bovendien is onder de Regeling een belangenafweging geen mogelijke grond voor overdracht van een domeinnaam.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Binx Smartility - Bincx

Instantie: Rechtbank Gelderland
Domeinnaam: bincx.nl
Datum uitspraak: 04-03-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2019:1091
Kern:

Gedaagde is geen houder van de Domeinnaam en is daarom niet in staat deze aan Eiseres over te dragen. Wel bestaat, gelet op de aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk, aanleiding Gedaagde te verbieden de Domeinnaam te gebruiken.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Bevoegdheid, Procesrecht
Bekijk uitspraak