DomJur

Maart 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Maart 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

[X] - STREET ONE GmbH

Instantie: Gerechtshof Den Haag
Domeinnaam: streetone.nl
Datum uitspraak: 31-07-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2018:1831
Kern:

Het domeinnaamhouderschap is geen absoluut recht, waarvan men eigenaar, bezitter of houder in zakenrechtelijke zin kan zijn. Een ‘goederenrechtelijk’ betoog faalt. Instemming voor registratie zorgt ervoor dat de nieuwe domeinnaamhouder ‘(beschikkings-)’bevoegd is om de domeinnaam over te dragen. Hierdoor geen sprake van wanprestatie of ongerechtvaardigde verrijking. Hof doet opnieuw recht over de hoogte van de kosten en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank voor het overige.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

[X] c.s. - Karl Dungs GmbH & Co. KG (cassatie)

Instantie: Hoge Raad
Domeinnaam: dungs.nl
Datum uitspraak: 30-11-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:HR:2018:2221
Kern:

Vordering strekt ertoe te voorkomen dat de Domeinnaam wordt overgedragen op grond van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is het van belang dat er sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk of van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van Eisers. Het hof had er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat Eisers het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben en dat daarom de vordering moest worden afgewezen. Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Merck Sharp & Dohme Corp. - Stichting Icelt

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: steglatro.nl
Datum uitspraak: 23-11-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Verweerder heeft toestemming gevraagd aan Eiser voor de registratie en/of gebruik van een overeenstemmend teken. Eiser heeft echter geen akkoord gegeven. Hieruit blijkt dat Verweerder op de hoogte was van het merk en dit leidt tot registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

XS4ALL Internet B.V. – [X], Silvercloud Computing

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: cloudxs4all.nl en ipxs4all.nl
Datum uitspraak: 05-12-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Het merk en de domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen. De toevoegingen ‘’cloud’’ en ‘’ip’’ zijn beide technisch en volledig beschrijvend van aard. Het passief houden van de Domeinnamen, door deze niet te koppelen aan actieve websites, levert onder de genoemde omstandigheden geen recht of legitiem belang op bij de Domeinnamen. Het verweer van Verweerder dat het merk van Eiser niet wordt beschadigd gaat dan ook niet op. Aangeboden diensten lijken te overlappen. De Geschillenbeslechter acht het overduidelijk dat er sprake is van domeinnaamkaping.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Medtronic Trading NL B.V. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: medtronics.nl
Datum uitspraak: 17-12-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Dochtermaatschappij wordt erkend als mede-houder van de Merken die zijn geregistreerd door de moedermaatschappij. Dochtermaatschappij mag optreden tegen merkinbreuk. Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen. De toevoeging van een ‘’s’’, wat kan duiden op een meervoudsvorm, neemt deze verwarring niet weg.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Holland Casino N.V. – [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: hconline.nl
Datum uitspraak: 03-12-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam bevat volledige merk van Eiser. Toevoeging van beschrijvende term voorkomt niet een verwarrende gelijkenis. Verweerder heeft geen legitiem belang gezien het feit dat zij niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en op geen enkele manier verbonden is met Eiser. Het feit dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om diensten aan te bieden die sterk lijken op de diensten die worden aangeboden door Eiser wijst op gebruik en registratie te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] c.s. – Karl Dungs GmbH & Co. KG (hoger beroep)

Instantie: Gerechtshof Den Haag
Domeinnaam: dungs.nl
Datum uitspraak: 11-07-2017
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2017:4268
Kern:

Vordering strekt ertoe te voorkomen dat de Domeinnaam wordt overgedragen op grond van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. De vorderingen zijn primair gelegen in de Geschillenregeling en subsidiair in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. Vorderingen niet toewijsbaar.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Digital Revolution BV - Domain Admin, Hush Whois Protection Ltd.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: i123inkt.nl, 123ikt.nl, 13inkt.nl
Datum uitspraak: 31-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu de Domeinnaam een verschrijving bevat van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Verweerder was bekend of behoorde bekend te zijn met de merken van Eiser.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution BV - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 1123inkt.nl, 113inkt.nl
Datum uitspraak: 31-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser nu de Domeinnaam een verschrijving bevat van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen rechten of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Domeinnaam is geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer door Nederlandse consumenten was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’ en dus is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution BV - Whois Foundation

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: i123inkt.nl
Datum uitspraak: 31-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

De Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. De Domeinnaam is geregistreerd op een tijdstip dat Eisers webwinkel voor de achtste achtereenvolgende keer door Nederlandse consumenten was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’ en dus is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution BV - [X] - 124inkt.nl

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 124inkt.nl
Datum uitspraak: 31-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd nadat de webwinkel van Eiser voor de zevende achtereenvolgende keer door de Nederlandse consument was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. Bovendien verwijst de Domeinnaam naar een website met gesponsorde links naar printer cartridges en inkt printers. Kortom; registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Digital Revolution BV - [X] Holding BV

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 123inkten.nl
Datum uitspraak: 31-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam omvat een verschrijving van het onderscheidende element ‘’123inkt’’. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd nadat de webwinkel van Eiser voor de achtste achtereenvolgende keer door de Nederlandse consument was verkozen tot ‘’Beste Webwinkel’’. Bovendien verwijst de Domeinnaam naar een webwinkel waarvan Verweerder bestuurder en aandeelhouder is. Kortom; registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

DSM Grup Danişmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Sirketi - Womedi BV

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: trendyol.nl
Datum uitspraak: 22-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Ondanks het feit dat de registratiedatum van de Domeinnaam dateert van vóór de registratiedatum van de Merken, wordt verondersteld dat op het moment van registratie Verweerder bekend was met de Turkse Merken voor ‘’Tendyol’’. Mede hierdoor registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[X] - Gezondheid aan huis BV

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: argiletz.nl
Datum uitspraak: 25-10-2018
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder is identiek aan de Merken van Eiser. Verweerder voldoet niet aan de Oki Data criteria nu er op de Website geen goederen onder het Merk van Eiser worden aangeboden en er geen disclaimer op de Website is bijgevoegd. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Notice-and-Take-Down

[X] c.s. - 1337 Services LLC

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam: -
Datum uitspraak: 26-10-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2018:5205
Kern:

Gedaagde zorgt er tegen betaling voor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de content van de website die hangt onder de Domeinnaam van Gedaagde, wordt afgeschermd. Content is nergens op gebaseerd en volkomen onterecht. Notice-and-take-down-verzoek wordt toegewezen

Dossiers:
Bekijk uitspraak