DomJur

Maart 2021

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Maart 2021.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

ITT – Karl Dungs GmbH & Co. KG

Instantie: Gerechtshof Den Haag
Domeinnaam: <dungs.nl>
Datum uitspraak: 21-04-2020
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2020:1657
Kern:

Verweerder handelt niet onrechtmatig door de Domeinnaam aan zich te laten overdragen. Eiser maakt namelijk inbreuk op het Merk van Verweerder door de indruk te wekken dat er een commerciële band bestaat tussen beide ondernemingen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

[X] – [Y]

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam: <[onderneming 1.nl]>
Datum uitspraak: 18-09-2020
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2020:3854
Kern:

[A] heeft de Domeinnaam ten behoeve van Eiser laten registreren en aan haar overgedragen. Verweerders moeten daarom de rechten van Eiser respecteren en de registratie van de Domeinnaam aan haar overdragen.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Mercis B.V. – Handelsonderneming [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <nijntjeshop.nl>
Datum uitspraak: 04-12-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Er is niet voldaan aan de OKI-data-eisen, waardoor een legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam ontbreekt. Verweerder heeft hoofdzakelijk voor de Domeinnaam gekozen om voordeel te behalen uit de reputatie van het Merk. Er is sprake van kwade trouw.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

bett1.de GmbH – DIBMat GmbH

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <bett1.nl>
Datum uitspraak: 24-12-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder is op geen enkele wijze verbonden aan Eiser. De Domeinnaam is enkel geregistreerd om de bedrijfsvoering van Eiser te verstoren.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak