DomJur

Mei 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Mei 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Crédit Agricole S.A. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: creditagricole.nl
Datum uitspraak: 22-04-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Het feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke registratiekosten, bewijst dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Vordering wordt toegewezen.

Dossiers: Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

NEWFYSIC B.V. – [X]

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: NL URL [naam Verweerders]
Datum uitspraak: 12-04-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2019:2806
Kern:

Eiser en Verweerders hadden een onthoudingsverklaring gesloten waarin werd erkend dat alle rechten op de naam NEW FYSIC exclusief aan Eiser toebehoren. Eiser is tevens houder van een Domeinnaam met daarin de handelsnaam van Verweerders. Bij uitspraak van de Geschillenbeslechter is besloten dat de Domeinnaam overgedragen moest worden aan Verweerders. Eiser vordert nu een verklaring voor recht dat uitsluitend Eiser gerechtigd is tot registratie en gebruik van de Domeinnaam in kwestie. De kantonrechter stelt dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de Domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenrechter in, bij Eiser te laten rusten. De vordering wordt afgewezen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Contractuele geschillen, Executiegeschil
Bekijk uitspraak

SOLATUBE & TECHCOMLIGHT – [X]

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: solatube-shop.nl
Datum uitspraak: 22-03-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2019:2820
Kern:

Gedaagde heeft de domeinnaam <solatube-shop.nl> geregistreerd. De domeinnaam bevat het geregistreerde merk SOLATUBE van Eisers. Eisers hebben Gedaagde gesommeerd het gebruik van de Domeinnaam te staken en gestaakt te houden wegens inbreuk op de merkrechten. Vordering wordt toegewezen op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak