DomJur

Oktober 2016

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Oktober 2016.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

[eiser] – [gedaagde 2] – SAVE-ME B.V.

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: save-id.nl
Datum uitspraak: 07-07-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2016:5297
Kern:

De handelsnamen en merken van partijen stemmen niet zodanig overeen dat dit een inbreuk vormt op de rechten van [eiser]. De voorzieningenrechter constateert dat er geen concurrentiebeding is dat [gedaagde 2] verhindert om gebruik te maken van de domeinnaam. Het gebruik door [gedaagde 2] van de domeinnaam www.save-id.nl als handelsnaam is wel strijdig met het handelsnaamrecht van [eiser], daarom moet [gedaagde 2] deze domeinnaam overdragen aan [eiser].

Dossiers: Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

IBSA Institut Biochimique S.A. - [persoonsnaam]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: ialuril.nl
Datum uitspraak: 21-09-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft het merk IALURIL van Eiser gebruikt als domeinnaam. Via deze domeinnaam verwijst Verweerder naar een website waar een product van een concurrent van Eiser wordt verkocht. Hiermee profiteert Verweerder van het merk van Eiser en gebruikt hij de domeinnaam te kwader trouw. De domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiser.

Dossiers: Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: rdwtellerrapport.nl
Datum uitspraak: 09-09-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Doordat de naam RDW, een naam van de Dienst Wegverkeer, wordt gebruikt als het dominante deel van de domeinnaam ontstaat het verwarringsgevaar bij het publiek dat de tellerrapporten die op de website worden aangeboden afkomstig zijn van de Dienst Wegverkeer. Verweerster voldoet niet aan de Oki Data criteria uit de jurisprudentie en kan dus niet als wederverkoopster van Eiser’s diensten of goederen worden aangemerkt. Daarnaast wordt de domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van het verwarringsgevaar tussen de domeinnaam en de naam van Eiser en hiermee internetgebruikers naar de website te lokken.

Dossiers: Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company - Ares Netwerk

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: crestwhitestrips-voordeel.nl
Datum uitspraak: 19-09-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnaam ‘crestwhitestrips-voordeel.nl’ wordt gebruikt voor de verkoop van tandbleekmiddelen, terwijl die producten verboden zijn in de Europese Unie. Er bestaat verwarringsgevaar tussen deze domeinnaam en de merken “CREST’ en ‘CREST WHITESTRIPS PREMIUM’ van Eiser. Verweerder heeft geen redenen aangevoerd waarom hij een legitiem belang bij of recht op de domeinnaam zou hebben. Door het misleiden van de consument door het aanbieden van illegale producten wordt de domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

CCCP B.V. – [persoonsnaam]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: streetlab.nl
Datum uitspraak: 24-08-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder gebruikt de domeinnaam streetlab.nl voor een website waarop materiaal met betrekking tot het televisieprogramma Streetlab wordt geplaatst. Door de informatie op de website wordt een band gesuggereerd met Eiser, de programmamaker en houder van het merk STREETLAB, die niet bestaat. Verweerder trekt internetgebruikers door de verwarring die hierdoor ontstaat en door de verwarring door de overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk van Eiser.

Dossiers: Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

The Procter & Gamble Company – [persoonsnaam] - 3dcrestwhitestrips-store.nl

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: 3dcrestwhitestrips-store.nl
Datum uitspraak: 19-09-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnaam ‘3dcrestwhitestrips-store.nl’ wordt gebruikt voor de verkoop van tandbleekmiddelen, terwijl die producten verboden zijn in de Europese Unie. Er bestaat verwarringsgevaar tussen de Domeinnaam en de merken “CREST’ en ‘CREST WHITESTRIPS PREMIUM’ van Eiser. Door het misleiden van de consument door het aanbieden van illegale producten wordt de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Dossiers: Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Casa del Caffè Vergnano S.p.A. – Campo Largo B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: caffevergnano.nl
Datum uitspraak: 31-08-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser is een producent van Italiaanse koffie en verkoopt deze binnen Italië en internationaal onder het merk Caffè Vergnano. Verweerder heeft zonder toestemming van Eiser de domeinnaam caffèvergnano.nl geregistreerd maar maakt niet actief gebruik van de domeinnaam, Verweerder maakt wel gebruik van andere domeinnamen om Italiaanse koffie te verkopen. De geschillenbeslechter oordeelt dat de Domeinnaam te kwade trouw is geregistreerd, Verweerder moet zich bewust zijn geweest van Eiser en de merken van Eiser.

Dossiers: Geschillenregeling: geen verweer, Merk
Bekijk uitspraak