DomJur

Oktober 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Oktober 2018.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Eatalia Delicatessen V.O.F. – Papa Eatalia B.V.

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: www.papaeatalia.nl
Datum uitspraak: 05-06-2018
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2018:6464
Kern:

Handelsnaam zoals gevoerd door Gedaagde maakt inbreuk op artikel 5 Handelsnaamwet. Ook gebruik Domeinnaam dient door Gedaagde te worden gestaakt, nu deze gelijk is aan handelsnaam en Gedaagde middels de Website gekoppeld aan de Domeinnaam deelneemt aan het economisch verkeer.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak

Pandora A/S – Safenet B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: www.pandora.nl
Datum uitspraak: 11-05-2018
LJN/ECLI: DNL2018-0017
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder identiek aan Merk Eiser. Geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder kan niet worden vastgesteld. Registratie of gebruik te kwader trouw wordt niet voldoende onderbouwd door Eiser.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Inter IKEA Systems B.V. v. [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: www.ikeaipteam.nl
Datum uitspraak: 07-05-2018
LJN/ECLI: DNL2018-0016
Kern:

Merk van Eiser kent grote naamsbekendheid en Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige merk van Eiser. Eiser heeft prima facie een gebrek aan recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder aangetoond. Verweerder weerlegt dit niet. Door grote naamsbekendheid Eiser en gebrek aan actief gebruik van Domeinnaam door Verweerder maakt dat registratie en gebruik te kwader trouw wordt aangenomen. Vordering Eiser toegewezen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak

Carapelli Firenze S.p.A. v. Parnassia Holding B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: www.carapelli.nl
Datum uitspraak: 11-05-2018
LJN/ECLI: DNL2018-008
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek met Merken Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang of recht bij het houden van de Domeinnaam nu er geen bona fide aanbod van goederen en/of diensten is vastgesteld. Gebruik te kwader trouw nu Verweerder de Domeinnaam vasthoudt met uiteindelijk doel overdracht aan Eiser tegen een vergoeding. Vordering Eiser toegewezen.

Dossiers: Merk
Bekijk uitspraak