DomJur

september 2016

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van september 2016.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen – [persoonsnaam]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: hollandcasinoonlinespelen.nl
Datum uitspraak: 15-08-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Eiser en Verweerder hebben al eerder een geschil gevoerd over een gelijkende domeinnaam, toen moest Verweerder de domeinnaam overdragen aan Eiser. De geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder profiteert van de verwarring bij internetgebruikers tussen het HOLLAND CASINO merk van Eiser en de domeinnaam ‘hollandcasinoonlinespelen.nl’. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw, aangezien hij zich bewust is van het bestaan van Eiser en het merk van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Bekijk uitspraak

Koole Tanktransport B.V. – Domains By Proxy, LLC / Export Department

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: koole-terminals.nl
Datum uitspraak: 04-08-2016
LJN/ECLI: -
Kern:

Verweerder heeft een kopie gemaakt van de website van Eiser in een poging tot het plegen van fraudeleuze handelingen ten nadele van internet gebruikers. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is identiek aan een van de handelsnamen van Eiser.

Dossiers: Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

[eiseres] – MICROBEL Nederland B.V.

Instantie: Rechtbank Gelderland
Domeinnaam: [website 2]
Datum uitspraak: 02-08-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:4299
Kern:

Inbreuk op handelsnaam [eiseres], de domeinnaam moet worden overgedragen. Doordat Microbel de naam bewust gebruikte is er dreiging van herhaalde inbreuk en zal een dwangsom worden opgelegd wanneer Microbel niet aan de vorderingen voldoet. Microbel wordt ook veroordeeld in de proceskosten, het één dag voor de zitting aangegeven aan de vorderingen te zullen voldoen is te laat.

Dossiers: Procesrecht, Proceskostenveroordeling
Bekijk uitspraak

[eiser] – [gedaagde] - Slaapspecialist

Instantie: Rechtbank Gelderland
Domeinnaam: [website 2]
Datum uitspraak: 19-07-2016
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2016:4864
Kern:

Onrechtmatig gebruik van de domeinnaam [website 2] als handelsnaam. Gedaagde maakt gebruik van deze domeinnaam en handelsnaam om kosten te besparen op vindbaarheid in zoekmachine Google, maar trekt door het verwarringsgevaar met de handelsnaam van eiser klanten weg van eiser.

Dossiers: Handelsnaam
Bekijk uitspraak