DomJur

September 2017

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van September 2017.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Avtex Limited v. Vadac b.v.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: avtex.nl
Datum uitspraak: 26-06-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van het merk. Gebruik en registratie te kwader trouw. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar een website gelokt waarop concurrerende producten worden aangeboden.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Vivobarefoot Limited - Verweerder

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: vivobarefoot.nl
Datum uitspraak: 23-06-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk van Eiser. Verweerder heeft geen redenen aangevoerd die betwisten dat er geen sprake is van recht of legitiem belang en registratie te kwader trouw. Gezien de bekendheid van het merk had Verweerder af moeten weten van het bestaan van het merk van Eiser.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder

Instantie:
Domeinnaam: lotuskringgtg.nl
Datum uitspraak: 01-09-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder betaald heeft voor de registratie van de domeinnaam is geen geldige reden om de domeinnaam bezet te houden.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Dynamiet Nederland B.V. – Verontruste Particulieren

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: dynamiet.nl
Datum uitspraak: 10-07-2017
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam en merken van Eiser. Vrijheid van meningsuiting geeft Verweerder niet het recht om dit te doen onder een domeinnaam die overeenstemt met rechten van Eiseres. Verweerder lijkt domeinnaam te gebruiken om schade toe te brengen aan reputatie van Eiseres en diens activiteiten te verstoren. Gebruik te kwader trouw.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak