DomJur

September 2020

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van September 2020.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

Rothy's Inc. - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <rothys.nl>
Datum uitspraak: 16-06-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De Domeinnaam momenteel is gekoppeld aan een parkeerpagina met gesponsorde links. Het is de consensus onder de regelingen dat het gebruik van parkeerpagina’s met gesponsorde links geen bona fide aanbod vormt, indien dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van eiser’s merk of anderszins internetgebruikers misleiden.

Dossiers: Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Publiekrechtelijke Rechtspersoon Kamer van Koophandel - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: <kvkregistratie.nl>
Datum uitspraak: 18-06-2020
LJN/ECLI: -
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. De aanmeldknop op de website werkt niet en Verweerder heeft niet aangetoond te beschikken over Merken. Noch heeft verweerder aangetoond toestemming te hebben van Eiser om de Merken te gebruiken.

Dossiers: Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak