DomJur

Januari 2016

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van Januari 2016.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. 

Met vriendelijke groet,

Rusen Öncü
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

MapsTell B.V. – [persoonsnaam]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: mapstell.nl
Datum uitspraak: 06-12-2015
LJN/ECLI: -
Kern:

Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. De domeinnaam was identiek aan het Merk, Verweerder had geen belang bij de registratie van de domeinnaam en had geen intentie de domeinnaam te gebruiken. De domeinnaam wordt overgedragen.

Dossiers: Gebruik te kwader trouw, Merk
Bekijk uitspraak

Dünya Göz Hastanesi – Dunya Eye

Instantie: Rechtbank Den Haag
Domeinnaam: dunyagoz.nl, amcdunyagoz.nl, dunyagozamc.nl, dunyagoz.be, worldeye.nl, worldeyehospital.nl, worldeyeziekenhuis.nl, amcworldeye.nl, worldeyehospital.com en worldeyehospitals.com
Datum uitspraak: 09-09-2015
LJN/ECLI: -
Kern:

Verwarring bij het publiek en misleiding. DGH kan zich tegen het gebruik van de tekens, op basis van haar merkrecht, in de domeinnamen verzetten en tegen het geregistreerd houden van die domeinnamen. Dit op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en 6:194 BW. [X] moet de domeinnamen overdragen.

Dossiers: Merk, Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Muziekfestivals: [eisers] – [gedaagden]

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Domeinnaam: www.symphonicainhossa.nl
Datum uitspraak: 21-04-2015
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2015:8317
Kern:

Overdracht van de domeinnaam omdat de domeinnaam en Facebookpagina inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van [eisers c.s.].

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak