Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Over Domjur.nl

Domjur.nl publiceert Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. Daarnaast vindt u op deze website uitspraken in het kader van Notice-and-Take-Down, waarbij het gaat om de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen. De inhoud van deze site is met name bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en de verantwoordelijkheid voor informatie op het internet en de daarmee samenhangende juridische aspecten. Domjur.nl is een initiatief van SIDN, het bedrijf achter .nl en Tilburg University.

Over SIDN

SIDN beheert sinds 1996 het .nl-domein (alle domeinnamen die eindigen op .nl). Naast het registreren en uitgeven van domeinnamen, zorgt SIDN ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment bij deze domeinen terecht kunnen. 

Een van de grootste landendomeinen
Met meer dan 5,5 miljoen registraties behoort het .nl-domein tot de top 5 van grootste landendomeinen ter wereld. Met één .nl-domeinnaam op bijna elke drie inwoners heeft Nederland een zeer hoge domeinnaamdichtheid. Voor de vele .nl-domeinnamen verwerkt SIDN meer dan een miljard zoekopdrachten per dag. Zo’n 1.450 zelfstandige zakelijke tussenpersonen (registrars) verzorgen de dienstverlening richting de bedrijven en particulieren.

Veilig internet
Naast het beheer van het .nl-domein zet SIDN zich direct en indirect in voor een veiliger en toegankelijker internet en speelt ze een actieve rol in de technische, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen van het internet op nationaal en internationaal niveau. Meer over SIDN.

Over Tilburg University

Complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de economische crisis, klimaatbeheersing, de multiculturele samenleving en privacybescherming vragen om analyses en oplossingen. Met toponderzoek en excellent onderwijs willen we een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Nieuwe ideeën en inzichten krijgen we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen. Iedere dag weer zoeken we naar meer begrip van het menselijk functioneren in deze wereld. Onze slogan Understanding Society is actueler dan ooit.

Onderzoek
Onze kennis ontstaat vaak vanuit samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines. Dit blijkt vernieuwend en inspirerend. Ons onderzoek is stevig verankerd in de volgende vakgebieden:

  • Economie
  • Bedrijfswetenschap
  • Rechtswetenschappen
  • Sociale wetenschappen
  • Geesteswetenschappen
  • Theologie

Studenten
Onze studenten leiden we op voor verantwoordelijke posities in de samenleving. We laten hen kennismaken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en dagen hen voortdurend uit het beste uit zichzelf te halen. Onze studenten en medewerkers vormen een internationale gemeenschap die graag over de grenzen heen kijkt. De omvang van onze universiteit en de compacte campus zorgen daarbij voor een betrokken en open sfeer.

Maatschappij
Tilburg University hecht ook bijzonder veel waarde aan de kennisoverdracht naar de maatschappij en de valorisatie van wetenschappelijke kennis. Dit krijgt onder meer vorm in verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meer over Tilburg University.