Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Domeinnaamrechten en ‘overdracht’, ‘verpanding’ en ‘beslag’ – het is niet wat het lijkt

Auteur:
J.W.A. Biemans
Bron:
NTBR 2009/1
Categorie:
Juridische inkadering

Blijkens de website van SIDN is overdracht en verpanding van en beslag op domeinnaamrechten mogelijk. Ook in de rechtspraak wordt aangenomen dat dit mogelijk is. De literatuur zoekt al geruime tijd naar een dogmatische onderbouwing hiervoor, maar dit heeft tot dusverre nog geen bevredigende resultaten opgeleverd. In deze bijdrage wordt een antwoord gegeven op de vraag of de overdracht en de verpanding van domeinnaamrechten alsmede het beslag daarop mogelijk is, en zo ja, op welke wijze dat gebeurt.

Van een overdracht in de zin van art. 3:84 lid 1 BW of van contractsoverneming in de zin van art. 6:159 BW is geen sprake. Met betrekking tot de verpanding van en het beslag op domeinnaamrechten moet worden geconstateerd dat de executie van domeinnaamrechten en de rechtsgevolgen van verpanding en beslag zoals door SIDN op haar website vermeld, niet te herleiden zijn tot een bestaande wettelijke regeling van pand respectievelijk beslag. Een wettelijke grondslag voor de inmiddels gegroeide praktijk van verpanding en verhaalsbeslag derhalve bestaat niet. Hier ligt een taak voor de Wetgever.

Download volledige publicatie


Terug