Zoek een uitspraak

Registratieprocedure .eu-domeinnamen: Sunset, Landrush, Arbiter, Rechtbank?

Auteur:
Thibaut D'hulst
Bron:
Computerrecht 2009, 183.
Categorie:
.eu-domeinnaam

In een vonnis van 19 maart 2009 heeft de Rechtbank van Koophandel van Brussel de houder van twee .eu-domeinnaamregistraties bevolen om deze over te dragen aan de houder van de merken die de corresponderende .be-domeinnamen omvatten. De beslissing doet vragen rijzen over de procedurele en inhoudelijke mogelijkheden om .eu-domeinnamen te betwisten.

Download volledige publicatie


Terug